Forsikringspenger ryker

Oppdal kommune må nå innse at somlingen med kulturhuset i verste fall gjør at 2,3 millioner kroner av forsikringssummen etter kinobrannen går tapt.

Ifølge økonomileder Leidulf Skarbø vil ikke forsikringsselskapet forhandle om ytterligere utsettelser av fristen som går ut 31. mars 2005.

Innen den tid må kommunen bruke 0,65 millioner kroner til innbo/løsøre og 1,6 mill til bygningen. Det første kan være mulig, men det bygningsmessige er urealiserbart, konstaterer Skarbø som i verste fall må låne ytterligere 2,25 millioner kroner for å finansiere nytt kulturbygg.

Oppdal kino brant ned til grunnen påsken 1999. Siden da har kinotilbudet i Oppdal vært bygdekinoen i Oppdal samfunnshus to ganger i måneden.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments