Leieprisene klare for kulturhuset

Kommersielle aktører og private leietakere må ut med 8 000 kroner pluss ti prosent av billettinntektene for å leie storsalen i Oppdals nye kulturhuset.

Utleiesatsene for storsal, lillesal (kino) og flerbrukssal (gamle samfunnshuset) i Oppdal kulturhus ble vedtatt av styret i kulturhusforetaket mandag.

Kulturhusforetaket har vedtatt en prismodell der man setter et skarpt skille mellom kommersielle leietakere og ideelle organisasjoner / lokale arrangement. Mens det koster 8 000 kroner pluss ti prosent av billettsalget å leie storsalen en dag (7 timer) for private aktører, koster storsalen 3 000 kroner pluss en like stor andel av billettinntektene for lokale lag og ideelle organiasjoner.

I tillegg må leietakerne betale for leie av lyd- og lysanlegg med eventuelt leie av tekniker og skuespillergarderober. Det forutsettes dessuten at billettsystemet brukes ved alle offentlige arrangement med billettsalg. For dette betaler arrangøren 10 kroner pr. solgte billett.

Dette betyr eksempelvis at en arrangør som selger ut storsalen med 500 billetter til 100 kroner stykket, må ut med totalt 13.000 kroner i utgifter, pluss eventuelt leie av lyd- og lysanlegg.
Kommersielle aktører må ved et tilsvarende arrangement ut med 18.000 kroner i leie, pluss lyd- og lysutgifter.

Lillesalen (kinoen) koster 3 000 kroner for private og 1 000 kroner for ideelle organisasjoner, mens prisen for den gamle samfunnshussalen er heholdsvis 4 000 og 1 500 kroner.

Også en rekke andre rom som kunstgalleri, møterom, garderober, øvingsrom og ungdomslokaler blir gjort tilgjengelig for utleie.

Billettprisene på kino og i svømmehallen blir klar senere.

Det jobbes også på spreng med å få på plass en grafisk profil for Oppdal kulturhus, som også skal få sin egen hjemmeside www.oppdalkulturhus.no

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments