Laksesperre i Driva i 2010?

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil bygge ei laksesperre i
Driva, for å bekjempe gyrosmitten. Men elva er neppe friskmeldt før
tidligst i 2024.

RUGG: Denne kjempen på 15 kilo skal sikre framtidige laksegenerasjoner i Driva. Her tar Asgeir Vagnildhaug ruggen ut av transportbeholderen med en spesialhov som ikke skader fisken. Foto:Erik Gunnar Fagerhaug/OJFL

Driva prioriteres etter Steinkjer-elva og Vefsn-regionen i DNs forslag til nasjonal plan for å bekjempeparasitten gyrodactilus salaris.

Driva vil få ei fiskesperre i 2010 eller 2011, så sant myndighetene finner penger til prosjektet, som er kostnadsberegnet til 40 millioner kroner, skriver Norges jeger og fiskeforbund. Trolig vil det samlet koste mer enn 150 millioner kroner på å bekjempe gyroen i Driva.

«Driva har en lakseførende strekning på nærmere 100 km og har partier i øvre del som er svært vanskelig tilgjengelig og komplisert å behandle. Det kan derfor ikke tilrås å planlegge med en kjemisk behandling i denne smitteregionen uten fiskesperre i Driva. Ei sperre må stå i minimum 7 – 8 år før en kjemisk behandling kan gjennomføres, grunnet forventet høy smoltalder i de øvre delene av vassdraget. Det er derfor ikke behov for å ta stilling til valg av kjemikalium og behandlingsopplegg nå», heter det i innstillingen fra DN.

Ifølge planen vil det ta minst 16 år fra en beslutning om tiltak blir tatt, til elva kan friskmeldes. Det vil si tidligst i 2024, skriver avisa Driva.

Ifølge DN er det ingen alternativer til fiskesperre i Driva. Miljøverndepartementet skal nå behandle forslaget fra direktoratet.

Driva ble smittet av lakseparasitten først på 70-tallet da fangsten lå på 17.000 kilo laks årlig.  Nå er fisket i den en gang så  lakserike elva dramatisk redusert. I fjor ble det bare tatt 1297 kilo laks.

På bildet sikres stamlaks fra Driva.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer