Avviser skepsis til fiskesperre

Prosjektleder for fiskesperra i Driva, Trond Haukebø, utelukker ikke at det kan bli aktuelt å ekspropriere grunn for å bygge den omstridte laksesperra.

En rekke grunneiere er skeptiske til bygging av laksesperre i Driva. På et medlemsmøte i Driva elveierlag sist uke, stemte 24 av 32 grunneiere mot fiskesperra som skal stå i seks år før leva kan giftbehandles med rotenon. Målet er å utrydde lakseparasitten gyrodactylus salaris en gang for alle i elva, som tidligere var en av landets beste lakseelver.

Prosjektleder og seksjonssjef ved naturforvaltningen hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, antyder at det kan bli aktuelt med ekspropriasjon for å bygge sperra.

– Dette er et nasjonalt tiltak av såpas stor samfunnsinteresse at det er lovhjemler for å ordne det, for eksempel ved ekspropriasjon. Men jeg håper å finne løsninger vi kan leve med, sier Haukebø til Radio E6. Han avviser også at Drivalaksen er i ferd med å bli motstandsdyktig mot lakseparasitten.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments