Ingen fiskesperre i sommer

Det er uaktuelt å sette opp fiskesperre i Driva allerede i sommer. Det får OPP bekreftet fra prosjektansvarlig for det omstridte tiltaket som møter motstand lokalt.

Seksjonssjef Trond Haukebø ved naturforvaltningsavdelingen i Møre og Romsdal fylke avkrefter ryktene om snarlig bygging av fiskesperre i Driva. Lokalt i Oppdal har det vært motstand mot en forhastet igangsettelse av tiltaket som trolig vil koste flere titall millioner kroner.

– Bekjempelse av gyro-parasitten i Driva er et alt for stort, viktig og ikke minst kostbart prosjekt å gå løs på hals over hode, uttaler Haukebø til OPP. Han poengterer at det gjenstår flere konsekvensutredninger, mye planarbeid og en gjennomgang av lover og hjemler før prosjektet kan settes i gang. Haukebø understreker også at det annonserte byggestedet for fiskesperra ved Snøvassmelan bare er et forslag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, som er prosjektansvarlig for fiskesperra.

–    Før vi går i gang med byggingen må vi ha en grundig konsekvensutredning både av prosjektet som helhet, og mulige lokaliteter for sperra. Det er denne prosessen vi nå er i ferd med å starte opp, sier Haukebø som torsdag 15. januar inviterer involverte parter til et lukket oppstartsmøte i Oppdal kulturhus.

– Dette er et oppstartmøte for de involverte partene og ikke noe informasjonsmøte eller diskusjonsmøte, sier Haukebø.
Han påpeker at bygging av laksesperre i Driva allerede ligger inne i den nasjonale handlingsplanen mot Gyrodactylus.

– Sperra og videre rotenonbehandling av elva vil komme uansett, det er bare et spørsmål om når. I så måte burde vi vært i gang med prosessen for lenge siden, mener Haukebø.

Møtet neste torsdag vil gjenomgå forslag til mulige plasseringssteder for fiskesperra,  samt starte konsekvensutredninger av de forskjellige alternativene.

Møtet på kulturhuset kommer snaue to uker etter Opdal jæger- og fiskarlags (OJF) åpne informasjonsmøte om fiskesperra på Skytterhuset. OJF ønsker seg også en gyrofri elv, men er ikke overbevist om at fiskesperre og rotenonbehandling er den riktige veien å gå.

OJF er med det på kollisjonskurs med både Norges Jeger- og fiskerforbund, Møre og Romsdal Jeger- og fiskerforbund og Sunndal Jeger- og fiskerforbund som alle stiller seg positive til en snarlig behandling av Driva.

Framskrittspartiets miljøpolitiske talsmann Tord Lien uttaler til Adresseavisen at han vil sende brev til Miljøvernministerne for å få en snarlig start på byggingen av laksesperre. OJF mener  at dette er en forhastet beslutning.

– Flere sider av saken bør belyses før man går til et så drastisk tiltak som å utrydde den nåværende bestanden av Drivalaks, sa leder for fiskeutvalget i OJF Odd Dørum på møtet sist torsdag.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer