På vei mot fiskesperre

Det er nå klart hvor fiskesperra i Driva trolig kommer, men noen sperre i sommer blir det ikke. Det ble klart på et oppstartsmøte for det store prosjektet i Oppdal i dag.

Møre og Romsdal fylke, Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) arrangerte torsdag oppstartmøte for prosessen med å bygge fiskesperre i Driva. Møtet ble arrangert i Oppdal kulturhus og ledet av seksjonssjef Trond Haukebø ved naturforvaltnings avdelingen i Møre og Romdal fylke. Til stede var representanter for  kommunene, fylkesmenn, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), grunneierlag med flere.

 Byggingen av laksesperre i Driva ligger inne i den nasjonale handlingsplanen mot Gyrodactylus. Møre og Romsdal fylke er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

–Det er en omfattende prosess vi har begynt å nøste på, og vi er avhengig av et konstruktivt samarbeid med alle de involverte partene, sa Haukebø.

Haukebø understreket at man skal handle på grunnlag av kunnskap, og at prosjektet ikke er det sjansespillet som enkelte har fremstilt det som. Det ble videre gjort en gjenomgang av den eksisterende kunnskapen om Gyrodactylus i Driva og mulighetene for behandling av elva. Da det ikke ble presentert argumenter mot bygging av fiskesperra ved Snøvassmelan, ble dette tatt som et klarsignal til å gå videre med utredning av dette alternativet.  

Ordfører i Oppdal kommune Ola Røtvei bemerket viktigheten av en åpen prosess, og et aktivt informasjonsopplegg utad. Her fikk han støtte av Haukebø, med flere.

–    Det er veldig mange som er opptatt av denne saken, og det er også svært mange motstridende oppfatninger ute og går. Det er svært viktig at folk vet hva som skjer og hvorfor, sa Røtvei.

Møtet konkluderte med man skal jobbe videre med konsesjonssøknad for prosjektet til NVE. Det må erverves grunn til bygging av sperra, og det må utredes hvordan den skal bygges rent teknisk. Videre må det gjøres en grundig utredning av miljøkonsekvensene av prosjektet før man setter i gang med selve sperra.  

Alt dette tatt i betraktning understreket Haukebø igjen at det ikke var snakk om å begynne byggingen allerede til sommeren. Han ville ikke uttale seg om når han trodde det var sannsynlig at sperra ville være i funksjon.

– Det viktigste nå er at vi endelig har kommet i gang med prosessen mot ei gyrofri Driva, sa Haukebø.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments