Frykter for laksen – innfører kvote

Fra lørdag 25. juli innføres det kvotebegrensning på deler av laksefisket i Driva i Oppdal. Årsaken er frykt for mangel på ren Driva-laks. To av rettighetshaverne i Oppdal sier nei til kvoteforslaget.

StamlaksOpdal Jæger- og Fiskarlag (OJF) vil innføre døgn- og sesongkvoter på laks i Oppdals del av Driva resten av fiskesesongen. Øvre Driva grunneierlag godtar OJFs kvoteforslag som innebærer at det kun kan tas én laks i døgnet og fem i sesongen på strekningene som grunneierlaget disponerer. Dette grunneierlaget disponerer strekninger av elva mellom Nyseter og Rislia.

Vinstradalen og Loe utmarkslag og Lønset grunneierlag vil ikke innføre kvoter. Sistnevnte grunneierlag disponerer fem strekninger i den delen av Driva som ligger lengst ned mot grensen til Sunndal, opp til Ingebrigthølen tvers overfor Munkvoll. Vinstradalen og Loe utmarkslag har flere soner fra Risfossen ned til Granmo Camping.

For sjøørret er det allerede innført døgnkvote på en stk, men ingen sesongkvote. Også for sjøørret ønsker OJF en sesongkvote på fem stykker. Det er i tida framover det blir den store oppgangen av laks og sjøørret til Oppdals del av Driva, og OJF mener det haster med å begrense uttaket av fisk.

OJF er bekymret for framtida til Driva-laksen der laksen som går opp til Oppdals del av elva har vist seg svært verdifull. Men stamfisket i fjor viste at det var svært lite laks i denne delen av elva. Når det nå skal bygges fiskesperre i Sunndal for å utrydde gyrodactylus salaris, vil det være viktig å få inn nok fisk under stamfisket (bildet) med genmateriale av laks og sjøørett som går opp til Oppdals del av Driva.
  – Laksen i Øvre Driva er spesielt verdifull. Stamfisket de senere årene har vist at tilnærmet hundre prosent av laksen som blir tatt i Øvre Driva er ren drivalaks, og brukbar i genbanken for Driva. I Sunndalen har det vært et større innslag av oppdrettslaks, og i fjor høst var det ingen lakser som ble tatt i Sunndalen som ble godkjent som genmateriale, heter det i brevet som er sendt rettighetshaverne fra Opdal Jæger og Fiskarlag.

OJF ber fiskerne om ikke å ta opp for mye laks i Øvre Driva, for ikke å ødelegge for et vellykket stamfiske. Det blir kanskje det siste før fiskesperra blir bygget ved Snøvassmælan neste år og elva blir rotenonbehandlet.

 Fiskesesongen i Driva varer fra 15. juni – 15. september. I fjor ble det tatt 100 laks i Oppdal på til sammen 553 kilo, mens det ble tatt 29 sjøørett med en totalvekt på 81 kilo.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer