Dekker frivillig-underskudd

Formannskapet vedtok torsdag å dekke fjorårets underskudd i Oppdal Frivilligsentral.

Oppdal Friviligsentral søkte kommunen om å få dekket fjorårets underskudd på 56 000 kroner.

– Vi bevilget de pengene som skal til for å dekke underskuddet, men bad samtidig om at frivilligsentralen ser nærmere på budsjettet sitt. Dette er en organisasjon som gjør en kjempejobb, som det er viktig å støtte, sier Johan Jensen (KrF) i en kommentar til OPP.

Det var Torild Vognild (Ap) som foreslo at underskuddet dekkes med kommunale midler, noe hele formannskapet sluttet seg til. Rådmannens innstilling ble dermed forkastet.

Frivillighetssentralen mottok i fjor 540 000 kroner i offentlige tilskudd, 250 000 av dette var fra Oppdal kommune. Like mye er også innvilget i støtte for i år.
Til tross for at kommunens 2010-bidrag økte med 70 000 kroner fra året før, ble det også i fjor negativt driftsresultat. Underskuddet i 2010 ble på 56 390 kroner, nesten 6 000 kroner større enn i 2009.

Underskuddet er begrunnet med sykefravær i ledelsen og behov for å leie inn vikar samt nødvendige investeringer i ny kopimaskin, ny telefon og mere kaffeservise.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments