Stopper laksefisket i 13 år

Driva blir ikke giftbehandlet før tidligst i 2019, men vil likevel stoppe alt laksefiske i Oppdal i minst 13 år. Det kommer fram i det ferske forslaget til bygging av en omstridt fiskesperre i Driva.

Planen legges fram for å fjerne lakseparasitteten i elva, som har ødelagt laksestammen i Driva siden parasitten ble introdusert i elva på 70-tallet.

På grunn av den store vannføringen i Driva blir dette den kraftigste og største laksesperra som er bygd her i landet. Fiskesperra ved Snøvassmælan vest for Gjøra blir hele 80 meter bred, og bygges for å tåle en 1000-årsflom.

Men selv om reguleringsplanen går gjennom neste år og laksesperra bygges i 2013 vil det seks år fra den står ferdig til elva kan giftbehandles med rotenon.

«Planen er å behandle Driva nedstrøms sperra med rotenon, men utformingen av sperra vil ikke være til hinder for at andre midler enn rotenon blir benyttet når tiden er inne om ca åtte år», heter det i forslaget til reguleringsplan som i dag sendes ut til offentlig høring.

Det betyr i praksis at de mange motstanderne av rotenonbehandling både i Oppdal og Sunndal i praksis har tida fram til 2019 for å stoppe giftbehandlingen som vil ta livet av all fisk i elva nedstrøms laksesperra.

Foruten rotenonbehandling, har det vært gjort forsøk på å ta livet av lakseparasitten gyrodactylus salaris med sur aluminium, men effekten av disse tiltakene blant annet i Batnfjordselva er ennå helt klare. Denne metoden tar imidlertid ikke livet av fisken i elva slik rotenon gjør.

Sjøørret skal få vandre videre oppover Drivavassdraget til Oppdal via en vandringsvei som skal bygges i tilknytning til et eget hus som bygges på sørsiden av elva ved fiskesperra. All laks skal imidlertid tas ut for å hindre at den vandrer oppover i elva for å gyte. Dermed vil parasitten også dø ut i elva oppstrøms laksesperra.

Elva kan tidligst giftbehandles i 2019, og behandlingen må deretter gjentas i to påfølgende år. Dersom det ikke blir påvist gyrodactylus salaris innen det har gått fem år etter behandling, vil vassdraget bli friskmeldt, og sperra skal fjernes.

Det betyr i realiteten at fiskere i Oppdal ikke kan regne med å ta laks før tidligst i 2026, som betyr stopp i laksefiske i Oppdals del av Driva i 13 år.

Bruk av rotenon har hittil gitt suksess i 21 elver og bekker som har vært smittet av parasitten. Forrige uke ble rotenonbehandlingen startet i det store Vefsna-vassdraget i Nordland . Metoden har også blitt benyttet i flere andre vassdrag, uten at en der har klart å utrydde parasitten. Både i Sunndal og Oppdal er det da også motstand mot giftbehandlingen som vil stoppe alt laksefiske ovenfor sperra i seks år før behandlingen starter.

Tiltaket blir nå konsekvensutredet for å finne ut hvilke effekter en slik gigantsperre vil ha på naturen forøvrig, og selvsagt utrede hvordan en giftbehandling vil påvirke fisket i hele vassdraget. Tiltaket vil også få samfunnsøkonomiske konsekvenser, blant annet for Oppdal og Sunndal kommuner, som skal utredes de neste månedene. Målet er å spikre planen i februar.

Fram til 70-tallet var Driva en av de aller beste lakseelvene i landet med en årlig fangst på rundt 17.000 kilo laks. De siste årene har fangsten ligget på under 10 prosent av dette.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments