Uenige om fiskesperre i Driva

Lokalpolitikere i Sunndal mener det er urealistisk å fjerne gyroen i Driva med laksesperre og rotenon. – Eneste tiltak som kan lykkes, mener Erik Gunnar Fagerhaug i Oppdal jeger og fisk.

Listekandidat for Sp i Sunndal, Halvard G. Hagen mener det er for drastisk å bygge laksesperre og rotenonbehandle Driva for å bli kvitt lakseparasitten.

– Det er for stor usikkerhet knyttet til om dette vil lykkes i et så stort vassdrag. I mindre elver har dette vært vellykket. Det går minst 15 år før en kan slå fast om en har lykkes og i motsatt fall går det enda lenger, sier Hagen til Radio E6.

I et debattinnlegg i flere aviser peker Hagen på at det omfattende prosjektet krever at alle elver med utløp i Sunndalsfjorden, som Litjdalselva, Usma og Batnfjordselva også må rotenonbehandles. «Det krever mye kartlegging og planlegging før det kan konkluderes på om dette vil lykkes», skriver Hagen. 

Han tar til orde for mer forskning på laksens egen evne til å utvikle motstandskraft mot gyroen. Dette er noe eksperter på området tidligere har avvist.

– I Sverige lever laksen med gyroen, og vi må kunne skaffe oss kunnskap om hvordan dette skjer, men hittil har det ikke vært vilje til å forske mer på dette. Prosjektet i Drammenselva måtte gjennomføres på dugnad. Det er en skam. Det er aldri feil med kunnskap, sier Hagen.

– I år har vi hatt det beste fisket på mange år. Før vi dreper fisken må vi klarlegge status i Driva i forholdt til å utvikle resistens, mener Hagen.

Leder i fiskeutvalget i Oppdal Jeger og fisk, Erik Gunnar Fagerhaug er enig i at fiskesperre og rotenon er drastiske grep for å gjenskape Driva til en av landets beste lakseelver. Fagerhaug mener likevel at dette må til:

radiovignett

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer