Laksefisket i Driva har blitt betydelig dårligere etter at lakseparasitten gyrodactylus salarais kom inn i elva først på 70-tallet.
Pukkellaksen kan bli en trussel for villaksen i Driva.

To søkere fra Oppdal til ny stilling:

Søker lederjobb for fiskesperre

To av de 11 søkerne til stillingen som prosjektleder for fiskesperra i Driva kommer fra Oppdal.

11 personer har søkt på den utlyste stillingen som prosjektleder for bekjemping av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen, skriver Driva. To av dem har adresse Oppdal.

Ivar Almhjell (40), Drammen, ingeniør.

Vidar Birk (40), Oppdal, dirigent.

Roger Gustafsson (40), Larsnes, tekniker.

Odin Kirkemoen (25), Ås, student.

Michael Puffer (34), Trondheim, biolog.

Tore Rødseth Ulvund (33), Ålvundfjord, naturforvaltning.

Bjørn Sæther (25), Ålvundfjord, planlegger.

Solveig Sæther (41), Sunndalsøra, sivilingeniør.

Kari Anne Kaxrud Wilberg (39), Oppdal, beite- og utmarksrådgiver.

To av søkerne er unntatt offentlighet, to menn på henholdsvis 64 år og 32 år.

Det er Miljødirektoratet som finansierer prosjektstillingen, mens stillingen er plassert ved plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune.

Prosjektlederen får ansvaret for informasjonsarbeidet og holde kontakt med både elveeierlag, grunneiere og forvaltning, i  tillegg til å ha ansvaret for tilsyn med sperra, organisere fangststatistikk, og ha ansvar for bevaring og forvaltning av sjøørreten.

Det er bygd anleggsveg fram til Snøvassmælan der sperra skal bygges, 25 km fra Sunndalsøra mot Oppdal. Poenget med sperra er å begrense den delen av elva som må  behandles med kjemikalier for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Den har ødelagt den en gang så gode lakseelva Driva siden den smittet laksestammen først på 70-tallet. Planene om å bruke mange titalls millioner på å utrydde gyroen i Driva har møtt motstand også lokalt av aktører som frykter at gyroen vil overleve tross rotenonbehandling. Elva vil uansett ikke bli friskmeldt før et godt stykke ut på 2020-tallet.

Byggingen av sperra skal etter planen skje mellom 1. februar 2016 og 1. juli 2017.

Hovedentreprisen for sperra har vært ute på anbud, med frist mandag denne uka, skriver Driva.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer