Motoren på den elektriske porten ble fjernet før tyvene kjørte inn på området med en større varebil. Video: Filmet av politiet i Litauen.

Oppdaget tyvegodset i nettartikkel:

Fant 625 stjålne skinn

625 reveskinn som ble stjålet i Oppdal er gjenfunnet i et lager i Litauen.

To menn i 30-åra er arrestert av politiet i Litauen etter at de ble satt i sammenheng med funnet av reveskinnene. De to risikerer 4 års fengsel for tyveriet.

I følge den litauiske avisa Irytas.lt er disse skinnene verdsatt til 56.000 euro.

Det var natt til fredag 4. desember i fjor tyver brøt seg inn på farmområdet i Oppdal. Martin Ishoel ble frastjålet 950 skinn, mens tyvene tok 60 skinn fra kollega Knut Haugland på nabofarmen.

Nå er trolig en stor del av skinnene gjenfunnet på et lager i Litauen, ifølge en litauisk avis.

–  Ut fra beskrivelsen i artikkelen er det åpenbart at dette må være skinnene som ble stjålet hos meg, sier pelsdyroppdretter Martin Ishoel til OPP.

Litauisk politi skal ha sporet opp 100 skinn som har vært forsøkt solgt, og under etterforskningen av dette skal de ha kommet over et lager der de fant ytterligere 525 skinn.

I Norge har både lokalt politi i Oppdal og Kripos jobbet med skinntyveriet, og tyvene som nå er tatt risikerer opptil fire års fengsel for tyveriene i Norge.

– Stemmer dette, er to tredjedeler av skinnene som ble tatt i Oppdal gjenfunnet, sier Ishoel til OPP.

Det var en litausk medarbeider hos nabo Knut Haugland som oppdaget avisartikkelen på nettet, der tyveriet ble omtalt.

– Ut fra bildet og opplysningene må det være skinnene mine, sier Ishoel som ble frastjålet 600 skinn av typen bluefrost, en krysning mellom sølvrev og blårev. Ishoel er en av få oppdrettere som har denne typen skinn, og ingen andre slike skinn ble stjålet under raidet i Norge før jul.

Tyvene tok seg  forbi en låst stålbom på farmområdet på Tågvollan, og fjernet kartonger med revskinn  gjennom vinduet på pelslageret og ut i en varebil.

Innbruddet ble oppdaget av medarbeiderne som kom på jobb tidlig fredag morgen.

– Porten inn til farmen er tidsstyrt, så den åpner ikke om natta. Tyvene løsnet motoren på grinda for å komme inn på selve farmen, sa Ishoel til OPP dagen etter.

Skinnene ble lempet gjennom vinduet på baksiden av lagerbygningen, der også selve pelsingen foregår. Her kunne tyvene operere skjermet og uforstyrret.

Tyveriet utgjorde en fjerdedel av årsproduksjonen for Ishoel og totalt ble de to oppdretterne frastjålet skinn til en verdi av rundt en million kroner.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert