OPP følger forhandlingene i kommunestyresalen der oppdalsdelegasjonen sitter til venstre i bildet.

OPP følger forhandlingene i kommunestyresalen der oppdalsdelegasjonen sitter til venstre i bildet.

Welander i forhandlingene mandag ettermiddag:

– Oppdal er kommunesenteret

Politisk og administrativ ledelse havner trolig i Oppdal, men Rennebu er opptatt av å beholde sentrale tjenestefunksjoner på Berkåk i en eventuell ny storkommune.

OPP følger forhandlingene mellom Oppdal og Rennebu mandag etter at politikerne bestemte seg for å åpne møtene.

 

– Det er like greit å slippe katta ut av sekken først som sist. Vi har vanskelig for å se for oss at vi skal ha to kommunesenter, sa ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, da forhandlingene dreide inn på spørsmålet om hvor det fremtidige kommunesenteret skal ligge, samt organiseringen av den politiske og administrative ledelsen i en ny kommune.

Welander mener den nye kommunen vil fremstå utydelig utad dersom det blir to likestilte sentrum etter en kommunesammenslåing.

– Jeg registrerer også at det fra fylkeshold er forventninger om ett regionsenter i sørdelen av fylket. Oppdal kan være det, sa Welander.

Saken ble drøftet også på det første møtet sist tirsdag, der det har vært enighet om å tenke i denne retningen, at Oppdal får både politisk og administrativ ledelse. Samtidig er rennbyggen opptatt av at de ikke blir avspist med smuler når det nye kommunesenteret skal defineres.

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, er opptatt av hva det innebærer å være et kommunesenter, eller et delsenter.

– Vi er opptatt av å ha nødvendige kommunale tjenester lokalisert på Berkåk og at det tas hensyn til vår gode, geografiske beliggenhet og infrastruktur.Vi ønsker å få sentrale fagmiljø og kompetansearbeidsplasser lagt til oss, sa Øie.

– Om vi blir enige om at Oppdal skal ha ordfører og rådmann, så blir det automatisk et senter der. Hva som blir igjen i Rennebu er viktig for oss, sa Eli Krogstad (Felleslista for H/V) i Rennebu.

Ola T. Lånke (KrF) understreket at det avgjørende er innholdet i de kommunale tjenestene som legges til Berkåk, ikke hva man kaller et senter.

– Det er et kardinalspørsmål hva vi får beholde, eller hva vi får, sa Lånke.

Forhandlingsutvalgene i de to kommunene skal gjennom en rekke tema før en endelig intensjonsavtale legges frem onsdag:

 • Kommunale tjenester. Målet er at førstelinjetjenestene skal finnes der folk bor og skal i henhold til reformkravet drives kostnadseffektivt.
 • Den nye kommunen skal gjøres i stand til å ta på seg nye oppgaver
 • Næringsutvikling, kultur og infrastruktur.
 • Oppvekstvilkår for barn og unge. Skolene skal fortsatt være der folk bor
 • Næring, kultur og infrastruktur. Kommunene har i dag felles næringshage og et regionalt kulturhus i Oppdal
 • Plassering av kommunesenter
 • Prinsipper for administrativ/politisk styring og organisering
 • Kommunenavn og kommunevåpen
 • Organisering av interkommunalt samarbeid, der de to kommunene i dag har en rekke samarbeid, men Rennebu har også
 • Økonomi, begge kommunene går inn med både sin kapital og gjeld.
 • Samordning av planverkene
 • Arbeidsgiverpolitikk.

– Det er enighet om prinsippet om at ingen kommunalt ansatte skal sies opp som følge av en sammenslåing, sa Welander da hun møtte pressen etter at møtet ble åpnet mandag.

Hun understreket samtidig at det selvsagt ligger forventninger om at kommunen etter en eventuell sammenslåing ikke skal ha like mange ansatte som de kommunene har hver for seg i dag.

– Innsparinger skal løses gjennom naturlig avgang, understreker Welander.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert