Oppdal kommune har satt i gang planlegging av fornøyelseskjøring med snøscooter etter forskriftsendringen i 2015, men slike løyper er forbundet med mange begrensninger. Her fra en tur med pensjonistforeningen til Orkelsjøen for flere år tilbake.

Oppdal kommune har satt i gang planlegging av fornøyelseskjøring med snøscooter etter forskriftsendringen i 2015, men slike løyper er forbundet med mange begrensninger. Her fra en tur med pensjonistforeningen til Orkelsjøen for flere år tilbake. Foto: Arkiv

65 hytteeiere advarer Oppdal kommune:

– Si nei til scooterløyper!

Hytteeiere i Grytdalen vil ikke ha fornøyelseskjøring med snøscootere i nærheten og mener det forringer verdien av Oppdal for hyttefolk.

Bygningsrådet i Oppdal åpnet før sommeren opp for å etablere scooterløyper for fornøyelseskjøring i området Skardalen-Grytdalen nord for Oppdal sentrum og i skogsområdet på østsiden av E6 mot kommunegrensen til Rennebu.

Nei takk, sier Grytdalen hytteeierforening som er en interesseforening bestående av 65 hytteeiere i Grytdalen.

– Som hytteeiere i Grytdalen, vil vi på det sterkeste oppfordre til at dette forslaget ikke går igjennom, skriver leder Bjørn Østbye i en høringsuttalelse til Oppdal kommune.

Hytteeierne viser til at Grytdalen i dagens kommuneplan er Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) med strenge restriksjoner når det gjelder bygging av hytter og annen bygge- og anleggsvirksomhet.

Skardalen – Grytdalen er et viktig reindriftsområde og Østbye skriver at de også fra reindriftshold har fått svært negative tilbakemeldinger på bygningsrådets forslag.

Det pekes også på at dalen har et rikt fugle- og dyreliv og er høyt verdsatt for sitt naturmangfold som gir «unike fjellopplevelser der mennesket kan ferdes i pakt med naturen».

«Det synes vi kommunen skal verne om. Forurensende og støyende fornøyelseskjøring med scooter vil bidra til det motsatte.

Fornøyelseskjøring med snøscooter vil virke inn på både mennesker og dyr, med støy og eksosutslipp, og forringe verdien av det Oppdal i dag står for. Tilbakemeldinger fra hytteeiere gir entydig indikasjon på at de har hytte i Oppdal for å være nære naturen og kunne nyte naturens stillhet. Alt dette tatt i betraktning, virker det svært lite gjennomtenkt å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i samme område. Vi oppfordrer derfor Oppdal kommune til å verne om naturens mangfold og legge bort ideen om fornøyelseskjøring med scooter for godt.», heter det i brevet fra hytteeierforeningen.

Bygningsrådet ba i sitt vedtak før sommeren om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i de to områdene som er foreslått til scooterløyper.  Bygningsrådet ber også om at rådmannen tar kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte.

 

Kommentarer (5)

 1. Bjørn I. Larsen For 2 år siden

  Der det legges opp til fornøyelseskjøring er det soleklart at i kjølvannet av dette kommer det en masse ulovlig kjøring ... Vis mer Der det legges opp til fornøyelseskjøring er det soleklart at i kjølvannet av dette kommer det en masse ulovlig kjøring i tillegg i samme område. Fristelsen for å ta noen avstikkere utafor løypa blir dessverre for mange stor. Gjevilvassveien er et godt eksempel på at bygd og by sammen ser urimeligheten av at noen få skal ture fram til skade for det store felleskapet. Hyttefolk må også få uttale seg mtp snøscooterkjøring!

 2. Marius Sandstad For 2 år siden

  Kan vi ikke bare gjøre som resten av Oppdal?? Gjør som det passer oss og gi faen i alle andre,sikter da spesielt til Gje... Vis mer Kan vi ikke bare gjøre som resten av Oppdal?? Gjør som det passer oss og gi faen i alle andre,sikter da spesielt til Gjevilvassdals mafiaen.

 3. Inge Lauritzen For 2 år siden

  Dørum; Hyttefolk i Oppdal har hatt og har fortsatt stor innflytelse på kvardagen for fastboende. De har sysselsatt og gi... Vis mer Dørum; Hyttefolk i Oppdal har hatt og har fortsatt stor innflytelse på kvardagen for fastboende. De har sysselsatt og gitt gode inntekter til tomteeiere, håndverkere, handelsnæring og tjenesteytere. De betaler eiendomsskatt til Oppdal kommune. Ingen har protestert på denne innflytelsen. At de har postadresse i Kristiansund eller Stjørdal, skal slett ikke diskvalifisere dem fra å mene noe om hvordan de vil ha det på hytta, hvor de i snitt tilbringer 60 døgn pr år.

 4. Kjell Dørum For 2 år siden

  er det dere hytteeiere som skall bestemme kvardagen for oss fastboende.

 5. Odd Nyberg For 2 år siden

  Flyplassen mottar nå sjelden klager. Slik vil det nok bli også med faste regulerte scooterløyper. Stor motstand de først... Vis mer Flyplassen mottar nå sjelden klager. Slik vil det nok bli også med faste regulerte scooterløyper. Stor motstand de første åra.

Legg inn kommentar

Kommentarer (5)

 1. Bjørn I. Larsen For 2 år siden

  Der det legges opp til fornøyelseskjøring er det soleklart at i kjølvannet av dette kommer det en masse ulovlig kjøring ... Vis mer Der det legges opp til fornøyelseskjøring er det soleklart at i kjølvannet av dette kommer det en masse ulovlig kjøring i tillegg i samme område. Fristelsen for å ta noen avstikkere utafor løypa blir dessverre for mange stor. Gjevilvassveien er et godt eksempel på at bygd og by sammen ser urimeligheten av at noen få skal ture fram til skade for det store felleskapet. Hyttefolk må også få uttale seg mtp snøscooterkjøring!

 2. Marius Sandstad For 2 år siden

  Kan vi ikke bare gjøre som resten av Oppdal?? Gjør som det passer oss og gi faen i alle andre,sikter da spesielt til Gje... Vis mer Kan vi ikke bare gjøre som resten av Oppdal?? Gjør som det passer oss og gi faen i alle andre,sikter da spesielt til Gjevilvassdals mafiaen.

 3. Inge Lauritzen For 2 år siden

  Dørum; Hyttefolk i Oppdal har hatt og har fortsatt stor innflytelse på kvardagen for fastboende. De har sysselsatt og gi... Vis mer Dørum; Hyttefolk i Oppdal har hatt og har fortsatt stor innflytelse på kvardagen for fastboende. De har sysselsatt og gitt gode inntekter til tomteeiere, håndverkere, handelsnæring og tjenesteytere. De betaler eiendomsskatt til Oppdal kommune. Ingen har protestert på denne innflytelsen. At de har postadresse i Kristiansund eller Stjørdal, skal slett ikke diskvalifisere dem fra å mene noe om hvordan de vil ha det på hytta, hvor de i snitt tilbringer 60 døgn pr år.

 4. Kjell Dørum For 2 år siden

  er det dere hytteeiere som skall bestemme kvardagen for oss fastboende.

 5. Odd Nyberg For 2 år siden

  Flyplassen mottar nå sjelden klager. Slik vil det nok bli også med faste regulerte scooterløyper. Stor motstand de først... Vis mer Flyplassen mottar nå sjelden klager. Slik vil det nok bli også med faste regulerte scooterløyper. Stor motstand de første åra.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert