Svahøa skiferbrudd ligger rett nord for Langtjønna på Nerskogen.
Svahøa skiferbrudd ligger rett nord for Langtjønna på Nerskogen.

Reindriftsnæringen protesterer:

Vil utvide skiferbrudd i Trollheimen

Oppdal Sten planlegger en kraftig utvidelse av skiferbruddet ved Svahøa, men selskapet må først utarbeide en reguleringsplan.

Det krever bygningsrådet som fikk saken på bordet som hastesak i mandagens møte. Kommunen skulle i utgangspunktet komme med en høringsuttalelse på en søknad om driftskonsesjon for skiferbruddet som har vært i bruk i flere ti-år. Det var da Oppdal Sten kom inn i bildet i 2005 at det ble fart i utvinningen.

Selskapet, som skal levere oppdalsskifer til Nasjonalmuseet, utvinner nå årlig rundt 7500 tonn (2800 m3) om sommeren i bruddet som ligger bare en snau kilometer nordvest for Langtjønna på Nerskogen.

Nå vil Oppdal Sten utvide virksomheten og har søkt om konsesjon for utvidelsen i området som ligger i et populært turområde mellom Nerskogen og Blåhø i Trollheimen. Totalt anslår selskapet at de kan ta ut 1,7 millioner m3 med skifer fra de to bruddene, fordelt over tre etapper. 25 prosent av dette mener Oppdal Sten er salgbar skifer. Det årlige uttaket er beregnet til samme mengde som de utvinner i dag.

Fylkesmannen og Sametinget, som ivaretar reindriftsnæringen, har innsigelser til konsesjonssøknaden. Både Sametinget og Fylkemannen etterlyser konsekvensutredning av følgene for omgivelsene, og mener det derfor bør utarbeides en reguleringsplan. Sametinget mener det ikke bør gis konsesjon før det foreligger en godkjent reguleringsplan som ser på følgene uttaket vil få for reindriftsnæringa på Nerskogen.

Fylkesmannen peker på at 372 dekar vil gå tapt i direkte beiteareal for tamreinen, mens det blir indirekte tap av beiteareal på grunn av forstyrrelser.

Et areal på 2000 er allerede satt av til råstoffutvinning i Oppdal kommunes arealplan, men det er ikke utarbeidet en egen reguleringsplan.

Nå mener imidlertid rådmannen at tiltaket er såpass stort og omfattende, at det må utarbeides en reguleringsplan for bedre å planlegge utbyggingen og se på hvilke konsekvenser det eventuelt får og om utbygger må innføre avbøtende tiltak.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer