ETTERFORSKET: Politiet har etterforsket langersaken siden mai i år. Her lensmann Finn Skårsmoen og politibetjent Geir Stenkløv.
Geir Stenkløv sammen med lensmann Finn Skårsmoen i Oppdal.

18-åring pågrepet og siktet:

Solgte vodka på videregående

Over en periode på et år solgte eleven ulovlig innført vodka og Jägermeister til medelever på Oppdal videregående skole.

Flere av elevene som fikk kjøpe spriten var under 18 år. Den siktede i saken er på samme alder:

– Han var 18 år da vi kom i kontakt med ham i mai i år, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Politiet i Oppdal har avdekket 53 unike salg av alkohol.

– Det er et lite tall, men det er det vi har klart å dokumentere, sier politibetjent Geir Stenkløv. 15 av disse salgene er gjennomført til ti personer under 18 år.

Politiet sier det har vært en veldig viktig sak å få avdekket.

– Dette salget har vært godt kjent blant ungdommen i Oppdal.

Den siktede har operert med prislister, og etterhvert som salget ble utvidet, har vedkommende økt prisene.

Politiet fikk mistanke til virksomheten, og pågrep den nå siktede. Boligen ble ransaket, uten at man gjorde funn, men siktede har erkjent virksomheten.

– Vi ser alvorlig på en sak der alkohol gjøres så lett tilgjengelig for våre ungdommer, sier lensmannen.

Omsetningen har foregått på arealet til Oppdal videregående skole, der siktede har vært elev. Vedkommende er ikke elev på skolen lenger, men fortsatt bosatt i Oppdal. De dokumenterte salgene har foregått i tidsrommet 4. april 2015 til 24. mai 2016.

Samtidig som den siktede eleven ble pågrepet, ble en annen elev på skolen også pågrepet, og siktet for å ha solgt hasj til en tredje elev på skolen.

Begge disse to har erkjent forholdet, og fått påtaleunnlatelse med vilkår, det vil si at de i en periode på omtrent seks måneder må avgi urinprøver.

Det er ikke vurdert å straffeforfølge kjøperne av smuglerspriten, selv om det er ulovlig å kjøpe ulovlig innført sprit.

Politiet ber imidlertid foreldre være oppmerksomme.

– Vi ønsker å presisere at foresatte må følge med og være nysgjerrige på hva det er ungdommene holder på med, sier lensmannen.

Han tror ikke Oppdal er forskånet fra hverken det ene eller det andre.

– For å sitere en politibetjent et annet sted i landet; Det er narkotika nok til alle som vil ha over hele landet til enhver tid, sier lensmannen.

– Vi blir lurt hele tiden.

Samtidig oppmoder politiet folk til å ta kontakt om de er bekymret.

– Det er bedre at folk ber om hjelp før vi står på døra med en straffeforfølgelse, sier han.

Den siktede eleven er siktet for å særlig grovt uten bevilling ha solgt alkoholholdig drikke. Vedkommende er også siktet under pargraf 231 for å ha ervervet, oppbevart eller overdratt narkotika, og besittelse.

I tillegg gjelder siktelsen brudd på legemiddelloven paragraf 31 for bruk av narkotika, og to tilfeller av å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

– Siktede la tidlig kortene på bordet, noe som alltid er til fordel.

Vennligst Logg inn for å kommentere