Per Henrik Vognild i samtale med sin advokat Ivar Chr. Andersskog i dagens rettssak om Gjevilvassvegen. Haldor Toftaker (t.v) og Geir Sparling Jacobsen møtte også på vegne av brøyterne.
Per Henrik Vognild i samtale med sin advokat Ivar Chr. Andersskog i dagens rettssak om Gjevilvassvegen. Haldor Toftaker (t.v) og Geir Sparling Jacobsen møtte også på vegne av brøyterne.

OPP følger tingretten

Avviser krav om vintervei

Fredag morgen startet tingretten behandlingen av striden om en av de mest populære skiløypene i Midt-Norge. Gjevilvassvegen SA avviser alle krav om å åpne for brøyting.

Rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett startet fredag morgen og OPP dekker rettssaken.

Gjevilvassvegen SA sin advokat, Ola Oldren, har i sitt sluttinnlegg for tingretten lagt frem påstand om at veilaget frifinnes og at saksøkerne dømmes til å betale sakens omkostninger. Oldren møter i retten i dag sammen med Svein Asphaug Dørum og Martin Vognild fra veilagets styre.

Grunneierne Haldor Toftaker, Arnhild og Geir Jacobsen, Arne Rolvsjord, Audun Vognild og Per Henrik Vognild har gått til sak mot veilaget for å få endret vedtakene som ble gjort på det ekstraordinære årsmøtet i fjor høst.

Der ble det bestemt å stenge Gjevilvassvegen for trafikk og legge til rette for skiløype, en praksis som har vært fulgt siden 1970-tallet. Skiløypa på Gjevilvassvegen er en av de mest populære løypene i Midt-Norge, og et flertall av de 115 grunneierne i dalen har til nå ønsket å beholde skiløypa.

De fem saksøkerne  fikk i 2014 jordskifterettens medhold i å brøyte veien for å drive med seterutleie og skogsdrift, og sist vinter ble veien brøytet.

Oldren avviser påstandene fra brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog om at årsmøtevedaket er ugyldig. Oldren hevder at:

  • Innkalling til og gjennomføring av det ekstraordinære årsmøtet er skjedd på riktig måte
  • Medlemmene av veilaget har gitt foretaket myndighet til å forvalte veiene og at medlemmene ved vanlig flertallsvedtak selv har fastsatt vedtektene for foretaket.
  • At Gjevilvassvegen SA ikke er part i jordskiftesaken og derfor heller ikke er bundet av jordskifterettens vedtak om bruksordning. Jordskifteretten har ikke foretatt endringer i samvirkeforetakets vedtekter.

Da veilaget fulgte årsmøtevedtak og egne vedtekter og stengte bommene ved Osen og Trånnåbakksetra 1. desember, ba brøytetilhengerne om midlertidig forføyning for å få bommene åpnet. Dette kravet ble avvist av tingretten 21. desember.

Brøyterne viste i tingretten til inngåtte utleieavtaler i jula, og hevdet de ville lide tap hvis det ikke var vinterbrøytet vei. Det ble også pekt på tap av hogstinntekter.

Veilaget la også fram sitt syn i retten, og næringsaktører som veilaget selv, turistforeningen, Bakksætra, Festa Handel og campingplassene ved Festa pekte på store inntektstap som følge av brøytingen i fjor vinter.

Tingretten mente at brøyterne ikke ville lide vesentlig tap eller ulempe i perioden fram til tingretten har avsagt dom i hovedsaken 6. januar der brøyterne har stevnet veilaget for ugyldig årsmøtevedtak.

Brøyterne ble idømt saksomkostninger for motparten, som utgjør 30.700 kroner.

Vennligst Logg inn for å kommentere
4 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
4 Kommentarforfattere
Jan PootsHans Eirik LundBernt-Olav SimonsenMarianne Dolpen Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Marianne Dolpen
Gjest
Marianne Dolpen

Om resultatet av rettsaken blir at eiendomsretten må vike, så vil vi se mange liknende saker fremover. Det bør bekymre mange, men det gjør sikkert ikke det, før det er deres egen eiendom og interesser det gjelder. Man hadde fått flere løyper i Gjevilvassdalen av god standard, for de pengene man har brukt og fortsatt bruker på denne latterlige saken. Oppdal burde være et navn man forbinder med noe positivt, men nå er det mange som setter det synonymt med uvettig og lite matnyttig krangling.

Bernt-Olav Simonsen
Gjest
Bernt-Olav Simonsen

Jeg oppfatter Oppdal med noe positivt og har gjort det siden 1993 som hyttebeboerne, i denne saken har Oppdal kommune med støtte av et stort flertall av grunneierne og en 10-20 000 andre opptrådt meget ryddig og profesjonelt. Så får jeg håpe at de få kranglete og sneversynte grunneierne burde skamme seg over at de kan skape så mye negativitet som de har gjort.

Hans Eirik Lund
Gjest
Hans Eirik Lund

Hvor mange grunneiere er det som IKKE vil ha brøyting pga tapte inntekter da???

Jan Poots
Gjest
Jan Poots

Her er det jo ikke eiendomsretten som må vike. Men retten til å bruke felles vei. Og der har flertallet bestemt at den skal ikke brøytes. De 5 som setter sine egne inntekter-mye vil ha mere- foran alle andre, det er mange som tapte på brøytingen sist vinter, du burde skamme seg.