Brøyternes advokat om løypedommen:

– Stor sannsynlighet for anke

Brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog mener tingrettsdommen som gir Gjevilvassveien SA medhold i å stenge veien, er «noe oppsiktsvekkende».

Andersskog har på vegne av fem grunneiere i Gjevilvassdalen stevnet veilaget for å ha fattet et ulovlig vedtak da det i fjor høst ble bestemt å stenge veien for å legge til rette for den populære skiløypa.

I går kom dommen som frikjenner veilaget, en dom som også slår fast at jordskiftedommen fra 2014, som gav grunneierne rett til å brøyte veien og laget bruksregler for dette, ikke gjelder for veilaget.

Advokat Andersskog reagerer på dette.

–  For det første har retten lagt til grunn at jordskiftedommen er feil, og at jordskifteretten ikke har kompetanse til å behandle bruksordensregler. Dette anser jeg som noe oppsiktsvekkende, og bør nok prøves høyere opp i systemet, skriver Andersskog i en epost til OPP.

Han viser til at Jordskifteretten er en særdomsto, som har vid kompetanse til å ordne «utjenelege eigedomsforhold».

– Jordskifteretten har vurdert sin egen kompetanse, og det er noe spesielt at en tingrett overprøver jordskifterettens kompetanse, mener Andersskog, og fortsetter:

– For det andre begrunner retten at vedtaket om å stenge veien er i samsvar med formålbestemmelsen i SA-et. Også dette nokså merkelig, og en litt merkelig skjønnsutøvelse. Også dette bør nok prøves høyere opp i systemet, sier Andersskog som konkluderer slik på spørsmål om de kommer til å anke dommen:

– Vi har per i dag ikke konkludert med hensyn til anke, men sannsynligheten for en anke er vel rimelig stor.

Også grunneier Per Henrik Vognild, som er en av de fem grunneierne, sier til NRK Trøndelag at tvilen som kommer fram i dommen nærmest er en invitasjon til å anke:

– Slik det er no er det eit fleirtalsdiktatur som styrer mindretalet, unnskyld uttrykket, sier Per Henrik Vognild til NRK.

Skulle det bli anke vil en ny rettsrunde ta så lang tid at løypa nok får ligge i ro ut denne vinteren.

Samtidig venter både aktører, politikere og skiløpere spent på fylkesmannen avgjørelse på klagen som er levert på kommunestyrevedtaket om å regulere vegen til skiløype. Denne avgjørelsen er ventet å komme i løpet av januar.

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
Odd NybergRandi Grete Kalseth-Iversen Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Randi Grete Kalseth-Iversen
Gjest
Randi Grete Kalseth-Iversen

OPP ønsker en åpen og ryddig debatt, med kommentarer fra folk som bruker sitt rette navn. Etter gjentatte henvendelser til vedkommende har vi nå besluttet å sperre debatten for en av våre brukere, da vi tror denne opererer under falskt navn.

Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Opplys RETT NAVN fordi:
– dette tilhører redaksjonens jobb
– forhindre spekulasjoner
– preventivt