Brøytetilhengerne om seterutleie i Gjevilvassdalen:

‘-Taper stort på løypa

Brøytetilhengerne hevder at de lider store økonomiske tap som følge av at Gjevilvassvegen ikke brøytes.

– Vi hadde ønsket oss en vinter til for å se fullt ut hvilken effekt brøytingen ville hatt. Det ville gitt oss enda bedre tallmateriale, sier brøytetilhengernes advokat Ivar Chr. Andersskog til OPP etter dagens rettsmøte.

Andersskog fører saken på vegne av fem grunneiere som i 2014 fikk tingrettens medhold til å brøyte Gjevilvassvegen, der det siden slutten av 1970-tallet har vært lagt skispor om vinteren. I fjor ble veien brøytet, men 1. desember stengte Gjevilvassvegen SA bommene for å legge til rette for løypelegging. Det er nå skiløyper på veien i dalen.

I ryggen hadde veilaget vedtaket fra et ekstraordinært årsmøte som slo fast at jordskifterettens dom var ugyldig, veilaget ville legge til rette for skispor i vinter.

Næringsaktører i Gjevilvassdalen har etter dette finansiert skiløyper av sin egen lomme.

Brøyterne stevnet veilaget for et ulovlig vedtak for å få åpnet bommene slik at de kan fortsette å leie ut setrene sine med vinteråpen vei.

Geir Sparling Jacobsen er en av grunneierne som hevder at han taper på at veien er stengt.

– Vi taper nå årlige leieinntekter på setra på 70 000 kroner, forklarte Jacobsen i retten.

Han fortalte at han har investert over 600 000 kroner på setereiendommen som ligger syv kilometer fra Osen for å kunne leie ut.

I juli i fjor undertegnet han en åremålskontrakt med en leietaker som i romjula sa opp avtalen. Sparling Jacobsen siterte i retten fra oppsigelsen der det gikk frem at leietakerne ikke var interessert i å beholde avtalen dersom ikke det er mulig å kjøre innover.

– At veien er blitt stengt strider mot veilagets vedtekter der det heter at medlemmenes økonomiske intersser skal fremmes. Veilaget er i ferd med å ødelegge innektspotensialet vårt, sa Sparling Jacobsen.

Veilagets advokat Ola Oldren avviste kravene om å åpne bommene.

LES OGSÅ: Avviser krav om vintervei

Oldren ville vite om det er mange setereiere i dalen som leier ut uten å tilby brøytet vei.

–  De fins, men er ikke mange. Majoriteten vil nok tilby vei, fordi inntektene blir større, svarte Sparling Jacobsen.

–  Er det mulig å leie ut uten vinterbrøytet vei, ville Oldren vite.

–  Det tror jeg er mulig, men det blir til en helt annen pris, svarte Sparling Jacobsen.

En annen av brøytetilhengerne, Per Henrik Vognild, underbygget disse utsagnene.

– I forhold til tidligere år økte leieinntektene med 50 prosent med helårsvei i fjor. Det ble et forbausende godt år, sa Vognild, og la til at det var laber interesse nå etter jul på grunn av skiløypa.

De som leide der i romjula måtte han frakte inn med leid scooter, og dermed gikk vinninga opp i spinninga. Han anslo det ville bli et betydelig inntektstap på utleie denne sesongen og kritiserte veilaget for å ha avvist hans søknad om å få brøyte veien i romjula.

Styreleder Svein Asphaug Dørum i Gjevilvassvegen trakk frem betydningen løypa har for veilagets økonomi.

– Jeg ser det økonomisk momentet, det er også stort for veilaget. Vi hadde 60 prosent økning i bominntektene denne jula i forhold til i fjor da det ikke var noen løype, fortalte Dørum.

Det ble ikke lagt frem krav om dokumentasjon til påstandene om økonomisk tap som følge av forvaltningen av veien i dagens rettssak.

– Det er ikke dette som er saken kjerne. I dag handler det om lovligheten av årsmøtevedtaket om å stenge veien, sier veilagets advokat Ola Olderen til OPP etter rettsforhandlingene. Oldren pekte på at alle påstander om økonomisk erstatning er noe partene må komme tilbake til i en eventuelt egen sak senere.

-Kan dine klienter dokumentere inntektstapet, Andersskog?

-Ja, vi kan dokumentere alle tapene, svarer han.

Ola Oldrens hovedpoeng i dag var at veilaget var i sin fulle rett til å trosse jordskiftedommen og stenge veien.

– Veilaget var ikke part i jordskiftesaken og bruksreglene om brøyting som ble laget som følge av den saken, gjelder ikke for dem, slo Oldren fast.

Brøytetilhengernes advokat Ivar Chr. Andersskog pekte på at årsmøtet ikke kan fatte vedtak som er i strid med en rettskraftig avgjørelse.

– Årsmøtet kan heller ikke beslutte at veiene skal være stengt uten saklig grunn, og slik saklig grunn foreligger ikke, påpekte Andersskog.

Det er ventet dom i saken om to uker.

Vennligst Logg inn for å kommentere