Laksefiske i Driva stoppes i 13 år:

Tok 4000 kilo laks

Eirik Finseth og andre fiskere tok i fjor 4302 kilo laks i Driva i det som var det siste året med laksefiske i elva på 13 år.

I fjor tok fiskerne opp 4302 kilo med laks, og kun 729 kilo sjøørret. Det er dobbelt så mye laks som i 2015, men ett av de svakeste årene med sjøørretfiske i Driva på mange år.

Og nå er det slutt. For i fjor sommer tok laksefiskerne den siste laksen i Oppdal på 13 år. Fra mai av stopper verdens største fiskesperre til 60 millioner kroner laksefisket i de øvre deler av Driva, og det er uvisst om det blir åpnet for sjøørretfiske.

Den 100 meter brede og seks meter høye laksesperra som nå bygges ved Snøvassmælan i Sunndal, skal tåle en tusenårsflom i Driva, og først og fremst forhindre laks fra å ta seg oppstrøms sperra.

Sperra skal være med på å utrydde gyro-parasitten som rammet Driva først på 70-tallet. Først om fem år er forskerne trygge på at det ikke er laks oppstrøms sperra, og uten vert vil parasitten være utdødd.

Da kan elva behandles kjemisk med giften rotenon nedstrøms sperra. Den behandlingen må gjentas to år på rad.

Det tredje året starter et storstilt kultiveringsarbeid med å sette ut lakseyngel fra genbanken med den opprinnelige Drivalaksen. Det vil pågå i fem år fram til 2030 før elva er friskmeldt og fiskerne igjen kan ta Driva-laks i Oppdal.

Fra å være en av Norges beste lakseelver, har Driva blitt en av de mindre lakselevene i landet.

Oversikten over laksefangsten i norske elver i fjor, viser at det ble tatt 19.745 kilo laks i Orkla, som er hundre kilo mer enn i 2015.

I Gaula har laksefisket tatt seg betydelig opp de siste fire årene etter at det falt dramatisk fra 40.116 kilo i 2012 til 14.280 i 2013.

I fjor ble det tatt 27.083 kilo laks i Gaula som er Norges tredje nest beste lakseelv, viser statistikken til Statistisk Sentralbyrå.

I alt ble det tatt opp nesten 343.000 tusen kilo laks fra norske elver i fjor. Tana er den desidert største lakseelva i Norge med en samlet fangst på 38,6 tonn, fulgt av Gaula og Namsen.

 

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Michael Puffer
Michael Puffer
3 år siden

Jeg er prosjektlederen for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen (dvs. elvene Driva, Litjdalselva, Usma og Batnfjordselva).

Per i dag er det ikke bestemt hvilke behandlingsmetode kommer til å bli brukt i elvene våre og dermed er det feil å snakke om rotenon i Driva! Myndighetene utvikler også andre metoder enn rotenon, som f.eks. surt aluminium. Fordi det ser ut at surt aluminium har fungert i Lærdalselva, øker sjansen at myndighetene kommer til å bruke den metoden også i andre elver.

Mer informasjon finnes på: http://www.drivaregionen.no

Mvh, Michael Puffer