Nytt kryss sentrum

I dag startet arbeidet med det nye krysset i gågata i Oppdal sentrum. Her er det hjelpemann John Ivar Mellemseter i Oppdal maskinkompani som sørger for at skiltingen er på plass, mens gravemaskinfører og anleggsleder Christoffer Strømsvik fjerner gammel asfalt. Foto: Per Ole Aalberg

Husasmuget

Det såkalte Husasmuget mellom Grønt hus og Oppdal næringshus er stengt for gjennomkjøring fra Inge Krokanns veg. Dette blir gang- og sykkelveg når nye sentrum står ferdig.

Wognild Strømsvik

Prosjektleder Mari Wognild og anleggsleder Christoffer Strømsvik i Oppdal maskinkompani.

Sentrum transport

Det nye krysset mellom Husfliden og Quality Hotel Skifer bygges i to etapper slik at det er fremkommelig for varetransport og annen trafikk til Aunasenteret.

IMG_8938 kopi

IMG_8940 kopi

Sentrum tar form

Grunnarbeidet i området nærmest riksveg 70 er ferdig om et par uker. Da rykker steinleggerne inn.

Sentrumsgate sør

Shared space strekker seg ned til den gamle brannstasjonen. Den sørligste halvdelen tas først, resten utsettes til 2018 når det blir oppstart for Skifer park.

IMG_8963 kopi

Sentrumsplan skjermbilde

Nye sentrum sett ovenfra i en presentasjon fra Oppdal maskinkompani. Foto: Oppdal maskinkompani

Arbeidet i Oppdal sentrum er gjenopptatt:

Bygger nytt kryss

I dag startet Oppdal maskinkompani arbeidet med det nye krysset i gågata i sentrum. «Husasmuget» er stengt for gjennomkjøring.

– Anleggsarbeidet har hatt en pause siden jul, men nå er vi i gang igjen, sier prosjektleder Mari Wognild i Oppdal maskinkompani til OPP.

Nye Shared space sør for riksveg 70 tar form og i dag ble det såkalte Husasmuget mellom Grønt hus og Oppdal næringshus stengt for gjennomkjøring i forbindelse med opparbeidelsen av det nye krysset mellom Husfliden og Quality Hotel Skifer.

Næringsdrivende i området ble informert om fremdriften før påske.

(artikkelen fortsetter under kartet)

 

Kart gågata

Slik blir nye Shared space i Oppdal sentrum. Tegning: Sweco

Grunnarbeidet i området nærmest riksveg 70 gjøres nå klart for steinleggerne som rykker inn om et par uker. Entreprenøren jobber seg gradvis sørover.

– Vi fortsetter utenfor Smak & behag siden det er vesentlig å få ferdig uteområdet der. Steinmuren og bjørkene skal blant annet fjernes, forteller Wognild.

Les mer om saken  i onsdagens OPP.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert