GLADE MOTTAKERE: Mange ildsjeler kunne forlate Oppdalsbanken med store sjekker tirsdag.

GLADE MOTTAKERE: Mange ildsjeler kunne forlate Oppdalsbanken med store sjekker tirsdag.

Oppdalsbanken delte av overskuddet:

Se hvem som fikk penger

Oppdalsbanken fikk vise at mottoet «Oss bry oss» gjelder.

Tradisjon tro delte Oppdalsbanken ut penger til ideelle lag og foreninger tirsdag.

Av bankens overskudd på over 30 millioner kroner, tilfaller nesten 2 millioner kroner lokalsamfunnet. Nesten 900.000 går til gaver til lag og organisasjoner, mens 700.000 går til sponsormidler.

– Dette er en av de fineste delene ved å drive sparebank, sier banksjef Gro Skårsmoen da hun stod klar til å dele ut sjekkene.

Det er ildsjeler som har søkt penger til gode formål som fikk tildelt sjekker tirsdag, i tillegg til en rekke søkere som har fått diverse mindre beløp.

– Målgruppen er allmennyttige formål, eller en kan vel like gjerne si samfunnsnyttige, sa banksjefen. hun la til at pengene skal gå til grupper, helst ikke enkeltpersoner.

Her er oversikten over årets mottakere:

Dovrehallen Grendalag v/ Oddbjørn Dalslåen

                                                                                       kr. 12 000,-

Har i år behov for å kjøpe inn et gevær og har søkt om midler til dette. Beløpet går til innkjøp av luftgevær.

Driva Idrettslag v/ Jenny Kristin Heggvold                                                                                                          kr. 122 000,-

Kunstgressbanen ved Drivdalen Skole blir fullfinansiert med støtte fra Oppdalsbanken. Beløpet dekker kr 117 000 til ferdigstillelse av kunstgress + kr 5 000 til drift av laget.

KRIK-laget Oppdal v/Kristin Sjøvold                                                                     kr. 14 500,-

Støtte til ledertreningskurs for ungdom mellom 13 og 18 år knyttet opp mot rusfritt miljø, samt utstyr og leie av allsal

Laget ønsker også å kunne få mulighet til å leie allsalen på Kulturhuset til høsten for lettere og gjennomføre lekbaserte aktiviteter med plass til flere enn det de får på OMM.

Lønset Idrettslag v/Jon Torve                                                                                                                            kr. 22 500,-

Støtte til ferdigstillelse av gapahuk som ligger i passe avstand fra sentrum/skolen til en flott skitur eller gåtur.

Beløpet skal dekke ferdigstillelse av gapahuken på kr 17 500 + kr 5 000 til drift av laget.

Norsk Motorcross Klubb Oppdal ved Erik Flå                                                                                                     kr. 25 000,-

Klubben har i dag en liten barnebane og en større bane for voksne. Beløpet går til dekking av utstyr (hjelm, brynje og minicross) for utlån.

Oppdal Gospelkor v/Morten Olsen                                                                                                                         kr. 15 000,-

På utstyrsfronten ønsker koret å investere i flere mikrofoner, noe som er viktig ved konserter og andre utadrettede opptredener. Beløpet går til innkjøp av mikrofoner

Oppdal Hestesportklubb v/Ellen Solberg                                                                                                      kr. 20 000,-

Klubben investerte i 2016 i ny varmestue i ridehuset for å bedre forholdene for kursdeltagere og foreldre. Beløpet skal være et tilskudd til drift og et bidrag til varmestuen.

Oppdal Idrettslag v/Christin Gjønnes                                                                                  kr 100 000 + kr 100 000

Støtte til etablering av snølager på Oppdal Skistadion for tidligåpning i slutten av oktober 2017. Laget startet opp med å lagre snø i fjor vinter.

Prosjektet er en del av langrennsatsingen i Oppdal, samt det å bygge opp skistadion i Kåsen til en helårsarene fra ski og skiskyting.

Beløpet er ment å dekke kr 100 000 til snølagring og kr 100 000 til snøkanontårn.

Oppdal Juniorkorps v/Jon Aalbu                                                                                                                       kr. 20 000,-

Oppdal Juniorkorps har planer om å få sin egen komposisjon.Korpset ønsker å kjøre et eget seminar, fredag-søndag, med avsluttende jubileumskonsert i Oppdal kulturhus. Oppdal Juniorkorps har også planer om en inspirasjonstur for korpsmedlemmene i jubileumsåret.

Banken gir en gave på kr 20 000,- som laget kan fritt fordele mellom disse prosjektene.

Oppdal Skateklubb v/Kenneth Fjellstad                                                                                             kr. 25.000,-

Oppdal Skateklubb ønsker å ruste opp og utvide skateparken med nye elementer.

Beløpet går til støtte til drift av og utstyr til skateklubben.

Oppdal 2 Pionerene Speidergruppe v/Marit Sofie Ishoel                                                                       kr. 11 500

Pengene går til prosjekt vinterspeiding som omfatter 2 skredsøkere, 3 snøspader, 4 søkestenger og 1 snøsag.

Skogtun Grendahus v/Ingrid Godtland                                                                                                            kr. 15 000,-

Gaven går til kjøkkenutstyr og nye stoler, samt til utstyr i forbindelse med voksentrim.

Stiftelsen Vognildsbua v/Sivert Wognild                                                                                                       kr. 10 000

Vognildsbua tar vare på og restaurerer de antikvariske verdiene i anlegget Vognildsbua og skal være en formidler av historien rundt handel i tidligere tider. Beløpet går til generell støtte til drift av Vognildsbua.

Vollan Idrettsklubb v/Geir Karlsen                                                                                                                    kr. 18 000,-

For å kunne arrangere godkjente stevner er VOF avhengige av å ha nødvendig utstyr på plass. Det mest grunnleggende de mangler nå, er tidtakerutstyr.

Beløpet går til dekning av tidtakerutstyr.

IL Snøhetta v/ Haakon Nordseth                                                                                                                   kr. 150 000,-

Snøhetta I.L får støtte fra Oppdalsbanken til å gjennomføre utviklingen av nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole og barnehage. Anlegget bygges ut i et samarbeid mellom skole, barnehage og I.L Snøhetta.

Gaven går til skileikanlegg og klatrehaug.

Listen under viser hvilke søkere som har fått mindre beløp, tilsammen 200.000 kroner.

Aunlund Vev
Barnelaget Framtidsvon
Dalslia Skitrekk
Dovrebanen – jernbanehistorisk forening
Drivdalen i vinden – OASE
Fredagsklubben «Vårblomst»
Fremad 4 H
Funksjonshemmeds Fellesorganisasjon (FFO) Oppdal
Kor Allegro
Kåsen Velforening
LHL Oppdal
Lønset Samfunnshus
Lønset Skytterlag
Museumshagen Velforening
NFU Oppdal og Rennebu
Norsk Folkehjelp avd. Oppdal
Oktetten
Opdal og Midtbygden Skytterlag v/ungdomsutvalget
Opdal Ungdomslag
Oppdal Curlingklubb
Oppdal Fjellturgruppe
Oppdal Frivilligsentral
Oppdal Gammelteknisk forening
Oppdal Helselag
Oppdal Husflidslag
Oppdal Idrettslag
Oppdal Kulturforum
Oppdal Kunstlag
Oppdal Maleklubb
Oppdal Musikkforening
Oppdal 4H nemnd
Oppdal og Rennebu Hørselslag
Oppdal og Rennebu Revmatikerforening
Oppdal Pistolklubb
Oppdal Songlag
Oppdal Spell- og dansarlag
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal Taekwon-Do klubb
Oppdal Quiltelag
Slekt og data – Oppdal
Storskrymten Spaserklubb
Teen Life
sjekk1

Bak fra venstre: John Torve, Oddbjørn Dalslåen, Kenneth Fjellstad, Erik Flå, Sivert Wognild, Haakon Nordseth. I midten fra venstre Marit Sofie Ishoel, Kristin Sjøvold, Geir Karlstad, Morten Olsen, Jenny Kristin Heggvold, Tone Bjerkaker, John Aalbu, Ellen Solberg. Første rad styreleder i Oppdalsbanken, Bjørn Ove Ansnes, markedsansvarlig Anne Grethe Hoelsether og banksjef Gro Furunes Skårsmoen, Christin Gulaker Gjønnes, Ingrid Godtland og Vigdis Westman.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert