Ap-representant Kristian Torve fra Oppdal fikk med seg flertallet i fylkestinget på å ruste opp Nerskogvegen.
Kristian Torve

Fylkestinget bevilget 10 mill. i ettermiddag:

Nå skal hullene fjernes!

Oppdalingen Kristian Torve (Ap) fikk onsdag med seg flertallet i fylkestinget på å bevilge penger til opprusting av Nerskogvegen.

Fylkestinget vedtok i ettermiddag å bevilge 10 millioner kroner til utbedring av Nerskogvegen. Det var Kristian Torve (Ap) fra Oppdal som la frem forslaget på vegne av flertallet i fylkestinget.

Statens vegvesen beregnet i 2015 at det vil koste rundt 20 millioner kroner å gi veien en akseptabel standard.

Torve forventer nå at Oppdal og Rennebu bidrar med den andre halvparten av totalkostnaden gjennom forskuttering og eventuelt egenandeler.

– Jeg håper at både Oppdal og Rennebu blir med på spleiselaget, og med de signalene som har kommet på tvers av partigrensene er det rart om det ikke er bred enighet om dette i kommunene, sier Torve.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Også Høyre har vært opptatt av å utbedre veien, og var i fjor høst på befaring på Nerskogen og la deretter frem forslag under behandlingen av 2017-budsjettet om å bruke 20 millioner kroner til opprusting. 

Det fikk ikke partiet gjennomslag for i fylkestinget.

Høyre støttet i dag Kristian Torves og posisjonens forslag i fylkestinget og kaller dette en «god prioritering for Oppdal og Rennebu».

–  Fylkeskommunen går med et overskudd på kroner 103 141 116. Det å bruke noe av dette overskuddet på å heve standarden på våre fylkesveier er en viktig prioritering for oss og spesielt for meg som bor i Oppdal, sier fylkestingsmedlem og varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg (H) i en kommentar til OPP.

Dalseg legger til:

  – Endelig vil Ap, Sp, KrF, SV og Miljøpartiet  bruke litt av pengene fylkeskommunen har på konto, valgår gjør at politikere er villige til å flytte på seg. Dagens forsalg ligner mye på forslaget H, FrP og V fremmet til budsjettet sist år, påpeker hun.

I vedtaket heter det at målet er å «fremskynde oppstart av utbedring av veien så mye som mulig», og Kristian Torve mener opprustingen kan starte allerede i år. Bevilgningen er prioritert fra potten for mindreforbruk i fylkeskommunen.

– Det kommunene eventuelt forskutterer, vil de få tilbake igjen fra fylkeskommunen. I tillegg kan det bli snakk om å legge inn egenandeler. Dette skal det nå forhandles med fylkeskommunen om, sier Torve.

Dagens vedtak kommer etter at ordfører i Rennebu, Ola Øie, stod på Ap-landsmøtets talerstol  sist helg og klaget sin nød over standarden på Nerskogvegen. OPP har også gjennom flere reportasjer dokumentert at veien er i ferd med å gå i oppløsning, og spesielt ille var det i påska.

– Vi har Norges dårligste vei, sa Øie, som fikk med seg landsmøtet på å forplikte seg til å stanse vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene dersom partiet kommer i regjering etter høstens Stortingsvalg.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer