FIKK DIPLOM: Daglig leder Marta Berg på Oppdal bygg tok imot diplom fra daglig leder Johan Veggen ved Vekst Oppdal, veileder Idunn Helland Fjelldal og Fagansvalig Ragnhild Fergestad.

FIKK DIPLOM: Daglig leder Marta Berg på Oppdal bygg tok imot diplom fra daglig leder Johan Veggen ved Vekst Oppdal, veileder Idunn Helland Fjelldal og Fagansvalig Ragnhild Fergestad.

Oppdal Bygg fikk første diplom fra Vekst Oppdal:

Hedres for inkludering

Bedriftene i Oppdal opplever økt press for å få folk i praksis. Vekst Oppdal ønsker å hedre sine inkluderingsbedrifter med diplom.

Daglig leder Johan Veggen fra Vekst Oppdal forklarer at det er mange som ønsker praksisplasser ved bedriftene nå.

– Både kommunen, NAV, innvandringstjenesten, Vekst Oppdal, Euroskolen og Oppdal videregående er ute i markedet og spør om praksisplasser, det kan fort bli en belastning for bedriftene, sier Veggen.

Oppdal bygg på sin side har tatt i mot folk i praksis i nesten åtte år, og daglig leder Marta Berg har bare positivt å si om ordningen.

– Vårt inntrykk er at det skal mye til for at det blir en kostnad for oss, sier Berg.

Arbeidsgiverorganisasjonen ASVL som også er fagorganisasjonen til Vekst Oppdal har initiert hedersbetegnelsen «Inkluderende bedrift» fordi de ønsker å gjøre stas på samarbeidende bedrifter.

– Vi er stolte ver at det er Oppdal Bygg som er de første som får dette diplomet, sier Veggen, og forklarer at årsaken til at nettopp denne bedriften er valgt ut er at de har vært positive til å gi folk en sjanse, og vist fleksibilitet og tålmodighet i prosessen.

Bedriften har mulighet til å ha mange på jobb på ett sted samtidig, og det er en stor fordel. Da kan folk i praksis følges opp på en god måte, og de er ikke avhengige av å ha bil.

Berg har for øyeblikket én fra Vekst Oppdal i byggehallen, og en fra Euroskolen på kontoret. I tillegg er det to elever fra videregående hver torsdag og fredag gjennom hele året.

Bedriften har 26 ansatte, og de bruker også Vekst Oppdal på andre områder, som vask og mattetjenesten.

Deltagerne på Vekst Oppdals program kommer via NAV. Nå er det ti deltagere som følger programmet.

Fagansvarlig Ragnhild Fergestad sier det er tre løp man kan følge gjennom Vekst.

– Først er det «jobbsmak», der deltagerne kan være i en barnehage eller en bedrift for å finne ut om det er dette de vil. Deretter er det arbeidstrening der man ikke har forventninger om en jobb eller lønn i første omgang, men der man kan få dokumentasjon på opplæring. Det tredje løpet er med tanke på fast jobb.

På spørsmål om det er nok bedrifter i Oppdal til å følge opp alle de som trenger praksisplass, sier Fergestad at ikke alle kan benyttes i de samme bedriftene.

– Bedriften må matche den som vil inn, og det fungerer dårlig om deltageren ikke har interesser innenfor feltet.

Derfor har Vekst Oppdal mange interessetester for å fine ut hvor deltagerne skal plasserers.

– Kartleggingen er skjerpet, og interesser og preferanser er ytterligere vektlagt.

Fra høsten av skal alle deltagerne raskere ut i jobb.

– Fokus er flyttet fra at de kan være i vekstbedriften til at de raskere må ut i ordinært arbeidsliv.

Når deltagerne blir henvist, har Vekst Oppdal fra 1. september fire uker på å kartlegge behov og interesser, før de skal ut i bedrifter.

– Det er en skjerping på krava. Folk må være i stand til å stå i jobb, eller så skyves de tilbake til det kommunale systemet eller NAV, sier Veggen.

Det betyr at tilbudet til de svakeste, de med mange helseutfordringer eller andre utfordringer, faller bort med det nye systemet.

– Da er det bra å ha bedrifter med på laget som kan bistå når folk trenger det.

Fergestad sier til OPP at veilederne i større grad blir å være med ute i bedriftene, både for å kartlegge virksomheten med tanke på hva som er bedriftens behov, men også for å aktivt veilede og bistå deltagerne.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert