– Vi har Norges dårligste vei, sa Rennebu-ordfører Ola Øie til Ap-landsmøtet i dag.
– Vi har Norges dårligste vei, sa Rennebu-ordfører Ola Øie til Ap-landsmøtet i dag.

Nødrop om Nerskogvegen til Ap-landsmøtet:

– Vi har Norges dårligste vei

Det brukes åtte ganger mer på riksveier enn på fylkesveiene, og det skapes A og B-veier som igjen fører til at næringslivet i distriktene taper, advarte Rennebu-ordfører Ola Øie Ap-landsmøtet.

Rennebuordføreren gikk rett på sak og snakket til Ap-landsmøtet om Nerskogvegen mellom Rennebu og Oppdal som er i ferd med å gå i oppløsning da han inntok talerstolen i Oslo kongressenter idag.

Den dårlige veien har ført til at innbyggere nå aksjonerer overfor veimyndighetene og næringsaktørene på Nerskogen frykter for sin egen fremtid.

– I Rennebu har vi Norges dårligste vei til Norges flotteste hytteområde på Nerskogen FV 512. FV 700 i Orkdalen er også eksempel på vei i mitt distrikt som er i ferd med å smuldre opp. Slik kan det ikke være, var Øies klare beskjed til sine partifeller.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– I dag brukes det åtte ganger mer på drift og vedlikehold pr meter riksvei enn det brukes på fylkesvei. Dette fører til at det skapes A og B veier som igjen fører til at næringslivet i distriktene taper samtidig som det representerer en betydelig trafikksikkerhetsutfordring, sa Øie, og la til at han var glad for at Ap ønsker å få et forpliktende program for fylkesveiene inn i Nasjonal transportplan slik at staten blir bevisst ansvaret for distrikts-Norge.

Øie berørte også Nye Veiers utsettelsen av oppstart for E6 sør, til fordel for E6 mellom Ranheim og Åsen.

– I Trøndelag var det en politisk enighet om at E6 sør for Trondheim og elektrifisering av jernbanen nord for Trondheim skulle prioriteres. Høyre var tydelig på at E6 sør skulle stå ferdig innen syv år i valget i 2015, men etter at regjeringen ga bort ansvaret til aksjeselskapet Nye Veier er det fortsatt usikkert når veien står ferdig. Vi må ha politisk styring på veiutbygging, sa Øie, som appellerte landsmøtet til å støtte opp om satsingen på fylkesveier, hovedveier og jernbane.

– Vi må legge til rette for at de dyrebare råstoffene som produseres i dette flotte landet vårt fraktes miljøvennlig på en effektiv måte ute i distriktene, sa Øie.

I følge beregninger som transportnæringa selv har utarbeidet, vil næringa spare en halv milliard i året på ny E6 mellom Melhus og Ulsberg. Strekningen er viktig blant annet for den betydelige laksetransporten fra Trøndelagskysten.

Her er innlegget til Ola Øie i sin helhet:

Jonas, Hadja, Trond, Dirigenter, kjære landsmøtet

Landet vårt er unikt og rikt på naturressurser. Vi bor i byer, tettsteder, fjordarmer og åssider. Vi vil ta hele dette langstrakte og mangfoldige landet i bruk. Distriktspolitikk er og blir meget viktig. Det er her verdiskapningen er, og det er her vi skal hente maten vår.

Det er frustrerende å være ordfører i en kommune der vi kjemper med nebb og klør for å utvikle næringsliv og bosetting så mangler vi det viktigste, midler til god infrastruktur.

Fylkesveiene utgjør en betydelig del av veinettet og er særlig viktig for næringslivet i distriktene. I Sør Trøndelag har etterslepet økt med 190 millioner hvert år Høyre og Frp har regjert, samtidig som samferdselsministeren bedyrer at det aldri har vært brukt mere penger på vei og jernbane, mismatch spør du meg, det totale etterslepet nasjonalt er på hele 62 milliarder kroner.

I Rennebu har vi Norges dårligste vei til Norges flotteste hytteområde på Nerskogen FV 512. FV 700 i Orkdalen er også eksempel på vei i mitt distrikt som er i ferd med å smuldre opp. Slik kan det ikke være!

Og jeg vet at det står ille til i andre fylker. Høyre og Frp ønsker å legge ned fylkeskommunen, og det merker vi.

I dag brukes det 8 ganger mer på drift og vedlikehold pr meter riksvei enn det brukes på fylkesvei. Dette fører til at det skapes A og B veier som igjen fører til at næringslivet i distriktene taper samtidig som det representerer en betydelig trafikksikkerhetsutfordring.

Jeg er glad for at arbeiderpartiet ønsker å få et forpliktende program for fylkesveiene inn i Nasjonal transportplan slik at staten blir bevisst ansvaret for distrikts-Norge. Politikk handler om å prioritere. I Trøndelag var det en politisk enighet om at E6 sør for Trondheim og elektrifisering av jernbane nord for Trondheim skulle prioriteres.

Høyre var tydelig på at E6 sør skulle stå ferdig innen 7 år i valget i 2015, men etter at regjeringen ga bort ansvaret til aksjeselskapet nye veier er det fortsatt usikkert når veien står ferdig.

Vi må ha politisk styring på veiutbygging!

Kjære landsmøte, støtt opp om satsing på fylkesveier, vi må knytte de store byene sammen med hovedveiene og et godt jernbanetilbud. Det er her de store blodårene er. Samtidig må vi legge til rette for at de dyrebare råstoffene som produseres i dette flotte landet vårt fraktes miljøvennlig på en effektiv måte ute i distriktene.

Infrastruktur er det beste eksemplet på at by og land går hand i hand.

Takk for oppmerksomheten

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer