Moskus

Moskus Foto: Tord Bretten, SNO

Skal redusere moskusstammen med 50 dyr:

Bør ha nedskytingsplan

Nasjonalparkstyret på Dovrefjell vurderer å kreve en konkret plan for hvordan det skal avlives 50 moskus på Dovrefjell.

En ny forvaltningsplan for moskusstammen på Dovrefjell er ute på høring og mandag 24. april skal Nasjonalparkstyret for Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark behandle høringsutkastet.

I den nye forvaltningsplanen vil Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som har ansvaret for moskusforvaltningen, sette en grense for stammen på 200 dyr. De må holde seg innenfor et kjerneområde på 340 km2.

Det er samme størrelse på stamme og kjerneområde som ligger i dagens forvaltningsplan.

Problemet er moskusstammen ved siste telling i april telte 250 dyr, og mange dyr trekker ut av kjerneområdet.

Forvaltningsplanen bør inneholde en plan for nedskyting av stammen hvis den blir for stor, heter det i utredningen som Nasjonalparkstyret har fått på bordet før møtet neste uke.

I dag reguleres stammen gjennom avgang som skyldes sykdom og togpåkjørsler eller ved at utbrytere avlives når de kommer utenfor kjerneområdet.

Det er ikke nok for å få stammen redusert fra 250 til 200 dyr.

«Trolig vil ikke uttak av utvandrere være nok, det må foretas en kontrollert avskyting. Plan bør angi hvordan – over hvor lang tid, og hvilken bestandsstruktur man vil prøve å nærme seg gjennom avskyting», heter det i utredningen som er gjort av nasjonalparkforvalter Carl Bjurstedt.

Han råder til at nasjonalparkstyret mener planen bør si noe om hvor raskt stammen skal reduseres og hvilken bestandsstruktur som man ønsker.

Bjurstedt etterlyser også bedre oversikt over hvor moskusen ferdes på Dovrefjell. En slik arealbruksplan vil kartlegge om moskusen er i ferd med å trekke lenger innover i fjellet slik OPP påpekte i fjor høst.

Det kan skyldes presset fra moskusturismen, eller av beitemessige forhold, og kan øke konfliktnivået med villreinen på Dovrefjell.

Ut fra hensynet til verneformålet og villreinen på Dovrefjell, samt å få en enklere forvaltning, ville det vært mest logisk å avvikle moskusbestanden, heter det i saksforberedelsen.

«Om styret ønsker å holde seg strengt til verneformålet, vil en uttalelse med ønske om å fjerne moskusen være korrekt.», skriver Bjurstedt.

Men med rundt 10-12.000 moskusturister på Dovrefjell hvert år, er moskusen en viktig motor for reiselivet på aksen Dombås- Oppdal, og dyret har blitt et symbol på nasjonalparken, området og kommunene rundt Dovrefjell.

En stamme på 200 dyr vil dermed være et kompromiss mellom å ta hensyn til negative konsekvenser for villrein og verneformålet, og det å ha en robust moskusstamme.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert