Odd Erik Røhjell og kona Eli Malvig Røhjell åpnet Carving Café i 2006.

Odd Erik Røhjell og kona Eli Malvig Røhjell åpnet Carving Café i 2006. Foto: Morgan Frelsøy

Stølen-satsing er historie:

Bygger om kafé til leilighet

Populært spisetilbud forsvinner fra skiheisen i Stølen.

Carving Café blir historie. Rådmannen vil gi dispensasjonen fra reguleringsplanen for å bygge om næringslokalene til fritidsleiligheter.

Ombyggingen er ikke i tråd med reguleringsplanen for Vangslia-Garåa, eller med kommuneplanen der området er vist til næringsareal.

Rådmannen mener det er bedre at lokalene kan ta si bruk til noe annet enn at de står tomme.

«Tomme lokaler er lite inntektsskapende for eier eller for de øvrige heisnære områdene. Ulempen med en dispensasjon er at regulerings- og kommuneplanen kan undergraves som styringsverktøy. Ved at hoveddelen av sokkeletasjen fortsatt forblir næringsareal, mener rådmannen at ulempene blir små ved en bruksendring. Fordelene med at lokalene ikke blir stående tomme anses i denne saken å være større enn ulempene. », konkluderer rådmannen i saken som skal opp i bygningsrådet neste mandag.

Odd Erik Røhjell og kona Eli Malvig Røhjell åpnet Carving Café i 2006, og stedet ble raskt populært blant gjestene og hyttefolket i Stølen. Siden har utviklingen i Stølen gått feil vei, ifølge Røhjell.

Nå søker han om omdisponering av lokalene fra næring til fritid, og i søknaden til Oppdal kommune forklarer Røhjell hvorfor de gir opp kafedriften i Stølen 24 år etter at skiutleien og Røhjell etablerte seg i området.

«Dessverre har utviklingen i Stølen skisenter vært negativ. Landsbytorvet har vært stengt i flere år og Stølen Terasse er omgjort til fritidsleiligheter. Grunnlaget for midtuketurisme er da borte og heisen har bare åpent i helger og ferier. Dette har selvfølgelig stor innvirkning for å drive næring i Stølen skisenter.», påpeker Røhjell.

Paret søkte om omdisponering allerede i 2013, og har forsøkt å selge eiendommen som kafe. Eiendommen har nå vært ute for salg i tre år og Røhjell viser i søknaden til eiendomsmegleren som kan fortelle at det ikke har kommet inn ett eneste bud.

Eiendommen har de to siste sesongene vært utleid til Øivind Carstens, men leieforholdet er avviklet fordi økonomien ifølge Røhjell ikke bar seg på grunn av lite åpningstid i heisen.

«Vi ser ingen annen mulighet enn å omdisponere eiendommen til fritidsleilighet», skriver Røhjell i søknaden til Oppdal kommune. Kafearealet omfatter 160 kvadratmeter.

Det er fra før åtte andre fritidsleiligheter i Carving Fritid som leilighetssatsingen heter. I første etasjen driver Røhjell skishop, som fortsatt skal drives som før.

Rådmannen setter som krav at det opprettes to ekstra biloppstillingsplasser og at det må foreligge samtykke til tiltaket fra sameiet.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert