Tidligere næringskonsulent Bård Jystad mener kunnskapsgrunnlaget for en grensejustering mellom Oppdal og Rennebu inneholder store mangler.

Tidligere næringskonsulent Bård Jystad mener kunnskapsgrunnlaget for en grensejustering mellom Oppdal og Rennebu inneholder store mangler. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Regnet kun på inntektstap, ikke kostnadskutt:

- Et bestillingsverk

Tidligere næringskonsulent i Oppdal og Rennebu, Bård Jystad, mener det er en vesentlig mangel i kunnskapsgrunnlaget for en grensejusering mellom de to kommunene.

– Et regnskap har både inntekter og kostnader, mens denne utredningen kun viser tapte inntekter, og da har den en slagside, sier Bård Jystad til Radio E6.

Den tidligere næringskonsulenten i Oppdal og Rennebu er nå pensjonist, men var raskt ute med å kommentere utredningen om grensejustering mellom de to kommunene da denne ble kjent på opp.no 8. mai:

Kan ikke se at Plankontorets utredning beskriver kostnadssiden. 30 mill. i reduserte inntekter er omtalt, men færre innbyggere/brukere, elever, eldre, veier osv. må nødvendigvis ogå føre til lavere bemanning og reduserte kostnader. Kan ikke se at det er med i regnestykket?, skrev Jystad.

– Det virker  som poenget er å få frem et størst mulig tall, sier Jystad til Radio E6 fredag når han utyper synspunktene litt mer etter også å ha kommentert saken i Opdalingen.

– Jeg ser at det er ulemper for en kommune å miste 460 innbyggere. Men når det blir mindre folk, blir det færre unger på skolene, det må kuttes i kommuneadministrasjonen og det blir mindre utgifter til vedlikehold av veier, forsetter han.

Også planlagt utbygging av eldresenteret til nærmere 100 millioner kroner må da vurderes på nytt, mener han.

– Det er åpenbart at alle kostnader må tilpasses den eksisternde situasjonen.

Ordfører i Rennebu, Ola Øie ønsker ikke å kommentere saken overfor OPP og henviser videre til rådmann Birger Hellan.

– Det er rett at vi kun har sett på inntektssiden, dette var mandatet vi fikk fra fylkesmannen, sier Hellan. Rådmannen legger til at kommunen måtte ha brukt mer tid på arbeidet dersom oppdraget var større.

– Det virker sprøtt. Fylkesmannen må vite at det er to sider i et regnskap, og da virker dette som et bestillingsverk, kommenterer Bård Jystad, som ikke utelukker at han vil delta i den pågående høringen om saken.

– Om ingen stiller spørsmål om den andre siden, blir dette stående som fasit og det er ikke riktig.

  –  Klarer Oppdal å ta imot 464 innbyggere fra Gisna, Havdal, Ulsberg og Innset?

–  Jeg tror Oppdal som en litt større og mer robust kommune kan klare å ta imot innbyggerne, sier Jystad, som ikke legger skjul på hva han tror blir konsekvensene for Rennebu ved en grensejustering, også etter at innsparingene er trukket fra.

– Det er helt klart dramatisk for kommunen.

Det bekrefter også rådmann Birger Hellan:

– Vi får en kostnadsreduksjon, men jeg tviler på at den blir i samme størrelsesorden som inntektstapet. En grensejustering vil være veldig krevende for Rennebu, vi har ingen institusjoner å legge ned som kan spare utgifter, sier han.

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 1 år siden

    Overraskende hvis avisene overraskes av dette da..

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 1 år siden

    Overraskende hvis avisene overraskes av dette da..

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert