FIKK KULTURPRIS: ivar Flaten ble onsdag tildelt Drammen kommunes kulturpris.

FIKK KULTURPRIS: ivar Flaten ble onsdag tildelt Drammen kommunes kulturpris.

Oppdaling fikk Drammen kommunes kulturpris:

Hedret på nasjonaldagen

Ivar Flaten fikk onsdag Drammen kommunes kulturpris fordi han er en viktig brobygger og kulturformidler.

Drammen kommune deler hvert år ut kulturpris, og i år gikk den til Ivar Flaten. Ordfører Tore Opdal Hansen delte ut prisen på en kulturtilstelning 17. mai.

Oppdalingen Ivar Flaten er en av initiativtakerne til den årlige «Drammen sacred music festival». Festivalen startet i 2010, og har som visjon å være et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Denne festivalen har brakt artister til Drammen fra de fleste verdensdeler, artister drammenserne ellers ikke ville fått oppleve, heter det i juryens begrunnelse.

– Til og med på Slottet har innsatsen Ivar Flaten har gjort blitt lagt merke til, og kongeparet arrangerte i fjor Gjestebud, inspirert av prisvinnerens flerårige lignende arrangement i Drammen. Det var Flaten selv som fikk ansvaret for regien for gjestebudet på Slottet og sørget for, som han gjør i alt sitt arbeide, at kulturinnslag fikk bred plass, skriver juryen.

De viser til at Fjell kirke, under ledelse av årets prisvinner, har blitt en kulturarena og en møteplass for mennesker med ulik religiøs tilhørighet i denne flerkulturelle bydelen. Jevlig arrangeres det konserter, foredrag og samlinger i kirken.

Han ble også tildelt Ikkevoldsprisen i 2015.

– Årets prisvinner er den lavmælte tilretteleggeren, han som får mennesker til å samarbeide på tvers av kulturer.

I begrunnelsen for Ikkevoldsprisen vektla juryen at han arbeider i Martin Luther King Jr. sin ånd, med fokus på fred, ikkevold, frihet, rettfedighet likhet og solidaritet, avslutter juryen sin begrunnelse med.

– Drammen kommune ønsker med dette å hedre en viktig brobygger og kulturformidler for hans betydelige innsats i å bruke kulturens mange uttrykksformer i all sin gjerning, til beste for byens innbyggere.

IVAR FLATEN

Kulturprisvinner Ivar Flaten og ordfører Tore Opdal Hansen

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert