Full stopp for laksen - fiskesperra er ferdig:

Forbyr sjøørretfiske i Driva

For første gang må fiskere i oppdalsdelen av Driva nøye seg med å ta vanlig ørret.

Miljødirektoratet har nå fastsatt fiskereglene i Driva den første sesongen med fiskesperra i elva. Den står nå ferdig og hindrer både laks og sjøørret fra å ta seg forbi den nye fiskeperra ved Snøvassmælan 25 kilometer opp fra Sunndalsøra.

I fjor tok fiskere 4302 kilo laks i Driva i det som var det siste året med laksefiske i Oppdals del av Driva på 13 år.

Fiskere i Oppdal må forberede seg på svært magert fiske i år. For det blir ikke lov å ta sjøørret i Driva i år.

I fjor ble det tatt kun 729 kilo sjøørret i elva, ett av de svakeste årene med sjøørretfiske i Driva på mange år. Forvaltningen er derfor svært usikker på sjøørretbestanden i elva.

– Det blir forbudt å fiske sjøørret, bekrefter prosjektleder for bekjempelse av gyrodactylus salaris i Driva, Michael Puffer til Radio E6 og innrømmer at mange lurer på hvorfor det blir forbud.

Forklaringen er at sjøørreten skal samles inn i fangsthuset som bygges ved sperra. Der skal sjøørreten desinfiseres, merkes og slippes ut igjen oppstrøms fiskesperra.

For å vite hvor mye sjøørret det er i Driva og kunne sammenligne til neste år, vil en ha forbud i år.

– Vi kan ikke forsvare å fiske sjøørret i år. Vi må samle erfaringer og revurdere fiskereglene i 2018 når vi ser hvor mye sjøørret det er, sier Puffer.

Fiskesesongen for laks nedstrøms sperra er utvidet i Driva i år og går fra 1. juni til 15. september fra Sunndalsøra til Vermøy bru. Det blir ikke tillatt å fiske med mark nedstrøms fiskesperra og det blir forbudt med nattfiske etter 1. august.

I tillegg blir det en fredningssone for laksen fra Romfo bru og ned til Vermøy bru, altså på strekningen rundt fiskesperren.

Om årsaken til markfiskeforbudet sier Puffer at markkroken går lenger ned i halsen og kan gjøre større skader på sjøørreten som i sommer skal settes ut igjen hvis den blir tatt på kroken.

– Vi må kunne sette den ut igjen uten skader, sier Puffer.

Dermed blir det kun lov til å fiske etter ordinær brunørret i Driva ovenfor Romfo bru, og minstemålet er 15 centimeter. Her kan det imidlertid fiskes med mark, men kun med såkalt sirkelkrok.

– Den svelges ikke så langt ned i halsen, forklarer Puffer.

Norsk institutt for naturforskning har fått midler til å overvåke sjøørreten i Driva. Derfor skal sjøørreten merkes, og denne fisken blir det påbudt å sette ut igjen om den blir tatt opp, sier Puffer. Det samme gjelder merket fisk som tas inn via fangshuset ved fiskesperren. Det betyr at det kan være to merker på enkelte fisker, ifølge Puffer.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer