IMG_9917

Christian Klemetsen fikk medaljen 56 år etter at han tjenestegjorde i Kongo for FNs fredsbevarende styrke.

IMG_9934

FN-veteranene samlet etter utdelingen sammen med major Svein Inge Øiamo i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, major Jeanette Håvimb Sperstad og ordfører Kirsti Welander.

IMG_9931

12 veteraner var til stede 17. mai for å motta medalje. Nå lover kommunen bedre oppfølging av soldat-veteranene. Foto: Per Roar Bekken, arkiv

IMG_9924

Ola Nyseter mottok medaljen for å ha tjenestegjort i UNEF-styrken i Gaza.

IMG_9917

Christian Klemetsen fikk medaljen 56 år etter at han tjenestegjorde i Kongo for FNs fredsbevarende styrke.

IMG_9914

Viktor Vik tjenestegjorde i Kongo og får medaljen av major Svein Inge Øiamo.

IMG_9913

Major Jeanette Håvimb Sperstad og major Svein Inge Øiamo hedrer den falne soldat Ottar Stenberg.

IMG_9912

Major Jeanette Håvimb Sperstad legger ned krans på minnetavlen over Ottar Stenberg.

IMG_9910

For siste gang ble nasjonaldagen markert på Ottar Stenbergs plass. Minnesteinen over Stenberg skal nå flyttes til Høgvangparken.

IMG_9906

Oppdal Musikkforening har en lang dag foran seg på 17. mai.

IMG_9900

Gunnar Myhre (hilser) var en av 13 veteraner som ble hedret 17. mai.

Den siste markeringen på Ottar Stenbergs plass:

Hedret veteraner 50 år etter

Her får Christian Klemetsen Forsvarsmedalje, 56 år etter at han trosset foreldrene og dro til Kongo.

– De var forbannet, men jeg ble provosert til å søke. Det var nok litt eventyrlyst, innrømmer Christian Klemetsen om beslutningen han tok som 22-åring i 1961.

Foreldrenes bekymring var ikke ubegrunnet, Afrika var et uvanlig reisemål, og et svært urolig område på 60-tallet med koloniland som sloss for selvstendighet.

Kongo var rammet av borgerkrig, og myndighetene ba FN om å sende en fredsbevarende styrke. Norge skulle bidra, og Klemetsen var en av de vernepliktige som meldte seg.

– Jeg var stasjonært ved flyplassen i hovedstaden i daværende Leopoldville, forteller Klemetsen som slapp unna kamphandlinger i tiden han tjenestegjorde i Afrika.

Han og Viktor Vik var de to eneste som hadde tjenestegjort i Kongo blant de 12 som i dag fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

I alt 20.000 soldater deltok i Kongo, blant dem 1173 nordmenn fram til FN-styrkene trakk seg ut i 1964.

De andre ti fikk medaljen for å ha tjenestegjort i Gaza på 60-tallet og fram til sjudagerskrigen brøt ut i 1967.

Før utdelingen var det Jeanette Håvimb Sperstad som holdt talen og dermed ble en smule historisk som den aller siste taleren på nåværende Ottar Stenbergs plass.

Bautaen skal nemlig flyttes til Høgvangparken neste år.

Stenberg falt 26 år gammel, 25. april 1940 under kamphandlingene i Gratangen, og flere av hans medsoldater fra Oppdal var i mange år tilstede under minnemarkeringen hver 17. mai. Nå har de tre siste, Oscar Laurizen, Oddvar Hoel og Sverre Eggen allle gått bort, men Ottar Stenbergs søster, og Oscar Lauritzens enke, Agnes Lauritzen var til stede også i dag.

Håvimb Sperstad jobber som sjef for utdanningsavdelingen på Heimevernets skole og kompetansesenter på Dombås, og benyttet sjansen til å holde en aldri så liten forsvarstale.

– Et land kan ikke forsvares uten bakkestyrker, sa Håvimb Sperstad  til en svært tallrik forsamling ved Ottar Stenbergs plass.

– Jeg måtte benytte sjansen, forteller hun til OPP etterpå og legger til:

– Det er flott med nye kampfly, men vi må ha folk på bakken også, fortsetter hun.

Håvimb Sperstad pekte i sin tale også på Forsvaret tar imot færre soldater enn før til førstegangstjeneste.

– Jeg får mange henvendelser fra fortvilte oppdalinger som ikke når opp i konkurransen, nåløyet er trangt. Det er plass til 8000 og årskullene er på mellom 55.000 og 60.000. Hold dere i god fysisk form og gjør det bra på skolen, var Håvimb Sperstads beste råd for de som vil inn i Forsvaret og la til.

– Vær robust og ha gode holdninger.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert