Ordfører Kirsti Welander jublet på 17. mai og hadde nok håpet å ta et lite jubelrop også 19. mai. Men det må vente, forhåpentlig kan det bli gledelige tall i august. Bak ordføreren går Tove Godtland, Gjermund Strand og Tone Bjerkaker, før Oppdal juniorkorps.

Ordfører Kirsti Welander jublet på 17. mai og hadde nok håpet å ta et lite jubelrop også 19. mai. Men det må vente, forhåpentlig kan det bli gledelige tall i august. Bak ordføreren går Tove Godtland, Gjermund Strand og Tone Bjerkaker, før Oppdal juniorkorps. Foto: Morgan Frelsøy

Folkeveksten ble for liten i første kvartal:

Kirsti må utsette 7000-festen

Oppdal er 11 personer unna å runde 7000 innbyggere.

Det viser dagens ferske befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Oppdal manglet 27 innbyggere ved årsskiftet, men klarte altså ikke å runde 7000 første kvartal.

Det skyldes fødselsunderskudd på tre, etter at 16 døde og 13 nye oppdalinger ble født.

Det flyttet 67 personer til bygda, mens 48 flyttet ut noe som ga et flytteoverskudd på 19.

Dermed ble folkeveksten i første kvartal 16 personer, og da får vi håpe at Oppdal kan feire 7000 i august når halvårstallene kommer.

Oppdal rundet 6000 innbyggere i 1981.

Rennebu hadde en befolkningsnedgang på ni etter et fødselsunderskudd på sju og et flytteunderskudd på to. Dermed har Rennebu kommune 2547 innbyggere ved utgangen av første kvartal.

465 innbyggere i søndre del av kommunen har søkt overflytting til Oppdal, som vil gi dramatiske konsekvenser for Rennebu med inntektstap på 30 millioner kroner.

Også Midtre Gauldal har en betydelig befolkningsnedgang på 25 etter at 82 personer flyttet fra kommunen som ga et flytteunderskudd på 18 personer.

Flere kommuner enn Oppdal nærmer seg en milepæl. Frøya er 52 unna å runde 5000, mens Orkdal er 94 unna 12.000 innbyggere.

Det bor nå 318 303 personer i Sør-Trøndelag, en økning på 940 siden årsskiftet. Nord-Trøndelag har 137 297 innbyggere, 64 flere enn ved årsskiftet. Totalt har nye Trøndelag dermed 455 600 innbyggere.

Av nabokommunene har Sunndal framgang med 14 til 7140 innbyggere,  mens Dovre og Lesja begge har tilbakegang med henholdsvis 16 og 11 til 2659 og 2037 innbyggere.

Folldal har framgang på 11 til 1588, mens Tynset har en framgang på 8 til 5592.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert