Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker merker varer i hylla på Kiwi før hun skal hjem for å kjøre møkk.

Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker merker varer i hylla på Kiwi før hun skal hjem for å kjøre møkk. Foto: Morgan Frelsøy

Bondelaget avlyste traktoraksjon:

Markerer misnøyen

Bøndene er travelt opptatt med våronna og droppet traktoraksjonen. Men flere av medlemmene i Oppdal Bondelag ville likevel gi uttrykk for misnøyen med regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret.

Oppdal Bondelags leder, Kari Toftaker, medgir at tiden nok ble litt for knapp til å mobilisere til en traktoraksjon i Oppdal torsdag ettermiddag. Det forhindret imidlertid verken henne eller andre som vil kjempe for et godt jordbruksoppgjør fra å uttrykke sin misnøye. Mens Toftaker gikk inn på matvarebutikker og klistret etiketter hvor det står, «La oss lage maten din» på, har bønder på Lønset uttrykt seg på annet vis.

Traktor, Torve

John Torve har parkert traktoren sin ved veien i Storlidalen på denne måten.

Etter at det tirsdag ble brudd i forhandlingene er det statens tilbud som danner utgangspunktet for Stortingets behandling. Men selv om bondeorganisasjonene forventer større uttelling enn det regjeringen vil gi, har verken Ap, Venstre eller KrF foreløpig signalisert noen forståelse for dette. Det er derfor foreløpig uvisst hva det endelige utfallet av årets jordbruksoppgjør blir.

– Vi forventer at Stortinget håndterer statens tilbud i tråd med føringene som Stortinget selv ga i landbruksmeldingen, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes til NTB.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert