Ordførerne Ola Øie i Rennebu, Gunnar Krogstad i Melhus, Jan Håvard Refsethås i Holtålen, leder i næringsforeningen i Midtre Gauldal, Aina Reppe, og ordfører Kirsti Welander fra Oppdal var paneldeltagere på fagdagen i Rennebu. OPP hadde laget et innbyggerkart over sørfylket, som ordførerne måtte se to ganger på.
Ordførerne Ola Øie i Rennebu, Gunnar Krogstad i Melhus, Jan Håvard Refsethås i Holtålen, leder i næringsforeningen i Midtre Gauldal, Aina Reppe, og ordfører Kirsti Welander fra Oppdal var paneldeltagere på fagdagen i Rennebu. OPP hadde laget et innbyggerkart over sørfylket, som ordførerne måtte se to ganger på.

Ordførerne vil etablere regionråd for Trøndelag Sør:

Her ser de tallenes tale

Ordførerne i Rennebu, Melhus, Holtålen, Røros, Midtre Gauldal og Oppdal vil samles i et regionråd.

I en debatt på Berkåk torsdag ettermiddag var ordførerne i Rennebu, Melhus, Oppdal og Holtålen, og lederen i Næringsforeningen i Midtre Gauldal, enige om at det er lurt å stå samlet som én region når fylket samles i et nytt Trøndelag 1. januar 2018.

Skjer det blir sør-regionen tung i nye Trøndelag med 42.000 innbyggere i de seks kommunen. Det er flere enn Orkland, Fosen og andre sterke regioner i nye Trøndelag.

– Det er en klar sammenheng mellom å lykkes i næringsarbeidet og å stå samlet som en region, sa ordfører Gunnar Krogstad i Melhus da han innledet paneldebatten.

Sørdelen av fylket bør slå seg sammen, og det raskt, mente han.

– Når avstanden blir større må man rope høyere, påpekte Krogstad, og viste til at sørdelen i Trøndelag deler fylke med kommuner som Namsskogan og Røyrvik i nord.

Så og si alle kommunene i det nye Trøndelag er medlemmer av et regionråd, med unntak av Oppdal og Flatanger. Rennebu trer ut av Orkdalsregionen, men beholder en observatørpost i rådet.

I hele landet er det 68 regionråd bestående av 403 kommuner, og 12 av disse deltar i to råd samtidig.

Ordførerne i sør-kommunene har allerede møttes to ganger for å diskutere samlingen, og formannskapet i Oppdal skal ta stilling til om de ønsker å være en del av en sør-region neste uke.

Rådmannen i Oppdal har skrevet et saksframlegg til saken, som Krogstad siterte fra under møtet torsdag, fordi han mente konklusjonen traff spikeren på hodet.

Rådmannen i Oppdal mener nemlig at et slikt samarbeid gir økt mulighet for gjennomslagskraft mot regionale og nasjonale myndigheter.

Sterkere stemmer

Redaktør Per Roar Bekken ledet paneldebatten, og han presset ordførerne til å svare på hvor viktig et regionråd er for de respektive kommunene.

– Fylkeskommunen ønsker dialog med et regionråd heller enn mot én og én kommune, påpekte Krogstad. For når nye Trøndelag blir bestående av over 40 kommuner, er det mest praktisk å snakke med regionene.

–Kampen om oppmerksomheten blir større, og det er allerede sterke regioner i Trøndelag.

Krogstad mente et Trøndelag Sør vil lykkes under følgende forutsetninger:

– Vi må definere hva det er, og hva det ikke er. Og det er ikke sammenslåing, og det skal ikke styre kommunene.

Han la til at et slikt råd ikke må favne for bredt, og det må ha et sekretariat.

– Men vi starter ikke med å sette opp et hovedbygg for regionrådet, for å si det sånn, smilte han.

Både posisjon og opposisjon må være representert i regionrådet, for ved lokalvalg og maktskifter må kontinuiteten i rådet opprettholdes. Dermed endte ordførerne opp med at et slikt regionråd bør ha minimum 13 personer, og ikke så veldig mange flere.

– Effektiviteten går ned proporsjonalt med antall medlemmer, sa Krogstad.

Kan bli akterutseilt

Ordfører Kirsti Welander fryktet å bli hengende etter og vil ha Oppdal inn i et regionsamarbeid.

– Får vi ikke til et samarbeid på tvers av kommunegrensene blir vi akterutseilt, påpekte hun.

Hun hadde fundert på hvorfor ikke Oppdal tidligere har vært medlem i et slikt råd, og kom fram til at Orkdalsregionen er for perifert, og det samme er Trondheimsregionen.

– For øvrig grenser vi mot én kommune i nord, eller tre fylker, sa hun. Dermed ingen med felles interesser.

Ordfører Jan Håvard Refsethås fra Holtålen påpekte at disse kommunene allerede har felles lensmannsdistrikt.

– Det gleder oss at vi kan få til et slikt samarbeid. Holtålen og Røros er med i Fjellregionen i Nord-Østerdal, og vi er ikke enige om alt.

Refsethås forklarte at de andre kommunene i Fjellregionen har forståelse for at trøndelagskommunene må ha fokus inn mot nye Trøndelag.

– Dette for å kunne oppnå å få tildelt regionale midler, for regionale midler går ikke til to kommuner i Sør-Trøndelag.

Grethe Bakken Hoem var tidligere sekretariatsleder i regionrådet Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal hadde sammen, og hun likte det ordførerne kom fram til under debatten.

Hun tok ordet og mante til raushet og respekt for hverandre. Mangel på dette var en av årsakene til at det forrige regionsamarbeidet sprakk, mente hun.

– Dette er veldig positivt i mitt hode, sa hun, og la til:

– Hvis vi kan stå sammen blir Trøndelag sør en maktfaktor.

Flere felles mål

Felles interesser, som næringsliv, vei og jernbane har kommunene allerede, nå gjelder det å finne ett felles mål å arbeide mot.

Aina Reppe i næringsforeningen i Midtre Gauldal foreslo lavere arbeidsgiveravgift som felles mål å kjempe for å få ned, mens ordfører Gunnar Krogstad hadde vyer for byggebransjen.

– I Norge og verden for øvrig er det en trend i bygging som går mot heltre, sa han, og foreslo et samarbeid på tvers av fylker og forskningsmiljøer som kunne bli en framtidig satsing.

Han ytret også ønske at når bedrifter skal etablere seg i regionen, så må kommunene være flinkere til å løfte fram hverandre, ikke bare seg selv.

– Det er slik vi må tenke, vi må være rause. For vi er samme bo og arbeidsmarked.

Kollektivtilbudet, sterke videregående skoler, lavere arbeidsgiveravgift, næringssamarbeid og mer innflytelse på Stortinget til tross, Gunnar Krogstad kunne ikke love å velge Trøndelag Sør om kommuner begrenses til å være med i bare én region.

– Kan vi bare bli med på én, velger Melhus Trondheimsregionen.

Oppdal behandler saken om regionrådstilslutning i formannskapet tirsdag.

Vennligst Logg inn for å kommentere