Gaupa hoppet opp på steinutgarden før den forsvant i skogen.

Gaupa hoppet opp på steinutgarden før den forsvant i skogen. Foto: Jon Aalbu

Fersk rapport om de fire store rovdyrene i Norge:

Slik går det med gaupa

Det er over 110 kull av de store rovdyrene i Norge, og det er flest jerv etterfulgt av gaupe, bjørn og ulv.

I det årlige brevet til Miljødirektoratet oppsummerer Rovdata status og utvikling for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

– Vi har et spesielt fokus på å overvåke og rapportere antall ungekull, siden Stortinget har bestemt bestandsmål basert på årlige ungekull. Vi sammenfatter resultatene som er klare i et brev til Miljødirektoratet 15. mai hvert år, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I går fotograferte Jon Aalbu ei gaupe ved Lønset, og statusen for gaupe baserer seg på tall fra 2015.

52 familiegrupper av gaupe

For gaupe har Stortinget bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. I brevet til Miljødirektoratet rapporterer Rovdata her om familiegrupper med unger født i 2015, siden resultatene fra vinterens overvåking først vil presenteres i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år.

– Før jakta tok til i 2016 var det registrert 52 familiegrupper i landet. Det er i vinter gjennomført en ny registrering av familiegrupper i landet og de oppdaterte resultatene vil presenteres om kort tid, avslutter Kindberg.

Seks bjørnekull

Det er estimert at det ble født seks (5,9) kull med bjørneunger i Norge i 2016. Dette er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull.

Fire helnorske ulvekull

Den endelige statusrapporten på ulv i Norge og Sverige vinteren 2016-2017 er rett rundt hjørnet. Per 7. april var det påvist fire ulvekull i helnorske revir og seks kull i grenserevir mellom Norge og Sverige så langt i 2016.

50 jervekull

Under den nasjonale hitellingen av jervekull i fjor vår ble det registrert 50 kull i landet, og dette var over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull. Etter hituttak og avliving av tispe/unger, gjensto 43 kull.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert