Illustrasjonsbilde (som ikke har noen konkret tilknytning til saken).

Illustrasjonsbilde (som ikke har noen konkret tilknytning til saken).

Kartla sikkerheten i byggebransjen i Oppdal:

Stengte fem av seks byggeplasser

Arbeidet ble umiddelbart stanset ved fem av seks private byggeplasser i Oppdal da et team med representanter fra flere offentlige instanser dukket uanmeldt opp for kontroll.

En større kartleggingsaksjon har blitt gjennomført fra Rogaland i sør-vest og til og med Trøndelag.  Det er Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet, Nav og Skatteoppkreveren som har gjennomført en felles tilsynsaksjon, og Oppdal viser seg å komme dårlig ut.

– Dette er en kartleggingsaksjon i privatmarkedet der vi har kontrollert arbeid som har pågått på privatboliger eller fritidsboliger, forteller Stian B. Tingstad i Skatteetaten. Tingstad, som er talsperson for a-krimsenteret i Trondheim, utdyper at hensikten har vært å skaffe kunnskap og også ta de som har gjort noe ulovlig, enten det handler om bestemmelser knyttet til sikkerhet eller andre krav.

Fem av seks hadde avvik

Under en tilsynsrunde i Oppdal onsdag, ble det avdekket ulovlige forhold på fem av seks kontrollerte byggeplasser, ifølge Tingstad, som sier det er langt dårligere enn ved noen av de andre kontrollerte stedene i Trøndelag.

– Vi har påvist brudd ved 25 prosent av byggeplassene vi har kontrollert andre steder i fylket. Det gjør at det ble kjempestor andel av stans av byggingen i Oppdal.

På spørsmål om hvilke forhold det var som fikk kontrollørene til å kreve umiddelbar byggestopp, sier Tingstad:

– Det handler stort om manglende sikkerhet i stillas. Det kan medføre personskade, og det ser Arbeidstilsynet alvorlig på. Når det er fare for arbeideres sikkerhet er det full stans i arbeidet.

– Hva slags byggeprosjekt kontrollerte dere i Oppdal?

– Forholdsvis små byggeprosjekt der privatpersoner holder på med påbygg eller nybygg.  På plassene vi har kontrollert har det vært fra 1-6 personer tilstede som arbeider på byggeplassen.

– Ingen hadde blitt varslet om kontrollen på forhånd?

– Nei, og vi har heller ikke kartlagt noe på forhånd men kjørt rundt og sett etter steder hvor det har pågått byggearbeid. Rett og slett helt tilfeldig, sier Tingstad, og tilføyer at kontrollørene registrerte at det pågår stor byggeaktivitet i Oppdal.

– Kommer det noen politianmeldelser i kjølvannet av denne kontrollen?

– Ikke med mindre noen bryter vedtak om stans. Man får en frist på seg til å utbedre og må dokumentere utbedringene til Arbeidstilsynet i henhold til kravene man har blitt pålagt.

– Var det noen andre instanser enn Arbeidstilsynet som hadde anmerkninger?

– Nei, ikke i Oppdal. Flere andre steder i Trøndelag har det vært både svart arbeid og folk som ikke har lov til å arbeide her i landet. Seks ble pågrepet, og vi har også indikasjoner på svart arbeid som må følges opp, samt trygdesvindel.

– Blir det flere slike kontroller framover?

–  Ja, vi kommer til å kjøre denne typen kontroller framover. Vi kontrollerer også når vi mottar tips, sier Tingstad til OPP.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert