Oppringt av konsernsjefen i TrønderEnergi i mars:

Forsvarer tausheten om everkdialog

Ordfører Kirsti Welander ventet to måneder før hun informerte politiske kolleger om at TrønderEnergi var interessert i kommunale Oppdal Everk.

Det gikk ytterligere én måned fra den første telefonen til eieren, kommunestyret i Oppdal, ble orientert. Det skjedde onsdag, der ledelsen i TrønderEnergi stilte opp for å redegjøre for oppdalsinteressen.

– Prosessen mellom TrønderEnergi og Oppdal Everk er godt nok forankret hos eieren, svarer ordfører Kirsti Welander (Ap) på direkte spørsmål i Nyhetsmorgen i Radio E6 torsdag.

Ordføreren har blitt kritisert for at hun ikke informerte om dialogen med TrønderEnergi tidligere.

– En så viktig sak som dette ville jeg ha forankret gjennom et vedtak i formannskapet, sa Bjørg Marit Sæteren (Sp) til OPP i forrige uke.

Hun og resten av formannskapet ble orientert om henvendelsen fra TrønderEnergi 9. mai, men det ble heller ikke i dette møtet gjort noen formelle vedtak om den videre prosessen.

Også tidligere ordfører Ola Røtvei har etterlyst det politiske mandatet for prosessen. Han satt sentralt da kommunen kjøpte 47 prosent av aksjene i Oppdal Everk av Hafslund i 2006. Den gangen betalte kommunen 55 millioner for aksjeposten.

Allerede 12. mai ble det gjennomført et møte med TrønderEnergi, to måneder etter den første telefonen til ordføreren fra konsernsjefen i TrønderEnergi. Tre dager tidligere var formannskapet bak lukkede dører orientert om prosessen. Da hadde det altså vært et innledende møte mellom partene 19. april.

Onsdag ble kommunestyret orientert om strategiprosessen for å tilpasse Oppdal Everk til den nye energilovgivningen som trer i kraft 1. januar 2021.

Den pålegger alle landets everk å skille ut virksomhet som ikke er knyttet til nettdrift, og på bakgrunn av denne endringen vedtok kommunestyret i fjor ny eierstruktur for selskapet.

Datterselskapet Vitnett er nå direkte eid av Oppdal kommune og everkets kraftomsetning fases ut senest ved utgangen av 2018.

Ordføreren sa i sin orientering til kommunestyret onsdag at prosessen med å tilpasse everket til det nye lovverket var forankret i et kommunestyrevedtak i mai 2015. Da startet arbeidet med å tilpasse selskapet til den nye krafthverdagen etter 2020.

I gårsdagens møte kom det frem at konserndirektør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi ringte ordfører Kirsti Welander allerede 9. mars i år. I samtalen signaliserte han at kraftselskapet var interessert i alt fra et tettere samarbeid med Oppdal Everk til å kjøpe virksomheten.

– Hvorfor tok det to måneder før formannskapet ble orientert om denne telefonsamtalen, Welander?

– Nå roter du med tidspunktene. Gjersvold tok kontakt med meg 9. mars og det første møtet mellom ham, everkets styreleder Torkild Leinum og meg fant sted 19. april. Det ble gjennomført for at vi var flere som skulle høre det samme før jeg orienterte formannskapet. Deretter møtte vi TrønderEnergi 12. mai, svarer ordføreren i Nyhetsmorgen i Radio E6.

Først onsdag, tre måneder etter den omtalte telefonsamtalen med konsernsjefen, ble eieren av Oppdal Everk, kommunestyret i Oppdal, orientert om dialogen.

– Går det mot salg av everket?

– Det er det alt for tidlig å gi et svar på. Hovedhensikten med orienteringen som ble gitt i går var å få kommunestyret, folk i bygda og de ansatte i everket til å se at vi ønsker å gjøre en grundig prosess om fremtiden for selskapet, svarer Welander.

Ifølge en verdiberegning konsulentfirmaet Pöyry gjorde i 2016 er Oppdal Everk verdt 148 millioner, 122 millioner av dette knyttet til nettvirksomheten.

Welander er opptatt av å belyse hvilke konsekvenser de store endringene som kommer i bransjen i årene fremover vil få for everket, dersom de fortsetter å drive som i dag.

– Men at TrønderEnergi er interessert i kjøp er det liten tvil om?

– Alle som møtte dem i går, og som har møtt de tidligere, vet at de er interessert i å vokse og bli stor i Midt-Norge. Derfor er TrønderEnergi på tilbudssiden, sier Welander.

Myndighetene har mål om at den monopolvirksomheten som nettdrift er skal føre til en utjevning av nettleien, uavhengig av hvor folk bor.

Konsernsjef Ståle Gjersvold, og sjef for nettdriften i TrønderEnergi, Bård Olav Uthus, pekte i sin orientering på at nettleien er blitt redusert med gjennomsnittlig 1400 kroner i året i kraftverkene de har tatt over i Midt-Norge.

Så langt har selskapet kjøpt everkene i Selbu, Tydal og Malvik, og kommer også til å overta nettdrift og kraftomsetning i Kvikne Rennebu Kraftlag, dersom eierne sier ja til oppkjøpet.

Kommunestyret får 21. juni forslaget til en intensjonsavtale mellom Oppdal Everk og TrønderEnergi på bordet. I oktober må kommunestyret i Oppdal avgjøre om everket skal selges, eller om de to selskapene skal inngå et samarbeid.

Les hva everkansatte mener om et mulig oppkjøp i dagens OPP!

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Grøseth
Hans Grøseth
5 år siden

Grattis Frode! Sterkt!