INTERVJU: Haftor Skjelstad intervjuet Sogneprest Ivar Flaten om jobben som sogneprest i Fjell menighet i Drammen kommune, og hans langvarige engasjement i å bygge bro mellom ulike trossamfunn.

INTERVJU: Haftor Skjelstad intervjuet Sogneprest Ivar Flaten om jobben som sogneprest i Fjell menighet i Drammen kommune, og hans langvarige engasjement i å bygge bro mellom ulike trossamfunn. Foto: Kristi Hoel

Sogneprest Ivar Flaten under lørdagens kulturkafé på Oss Tållåst kaffebar:

–Kirken bør være åpen for alle

Under lørdagens kulturkafé på Oss Tållåst kaffebar intervjuet Haftor Skjelstad sogneprest Ivar Flaten om hans jobb med å bygge bro mellom ulike trossamfunn i Drammen.

–Da jeg vokste opp, merket jeg at det eksisterte en kulturforskjell her i Oppdal – mellom bedehuskulturen som jeg selv vokste opp i, og dem som var på Berghallen og drakk. Og dette var en forskjell som jeg måtte utforske, og senere ta et oppgjør med. Jeg har kommet frem til at folk i bunn og grunn ikke er så forskjellige, selv om det oppstår skiller mellom disse kulturene, forteller Flaten til de fremmøtte under lørdagens kulturkafé på Oss Tållåst kaffebar, i regi av Pilegrimsdagene.

I Drammen har han gjennom stillingen som sogneprest i Fjell menighet jobbet mye for å skape dialog mellom ulike trosretninger i regionen.

–Om folk er kristne eller muslimer, eller tilhører andre trossamfunn, eller ikke tror på noe i det hele tatt, så er det når alt kommer til alt ikke så stor forskjell mellom oss. Det er viktig at man kommer sammen og bygger bro mellom disse ulike livssynene, sier han.

Tidligere i år ble Flaten tildelt Drammen kommunes kulturpris, for sitt arbeid med å skape dialog mellom ulike trossamfunn i Drammen.

–Det er ikke noe vits i at en menighet isolerer seg, og holder seg alene uten noen kontakt med omverdenen. At folk blir kjent med hverandre på tvers av religioner, bidrar til å øke folks respekt for hverandres livssyn, og gjør folk mindre fremmed for hverandre, sier Flaten.

Han er selv åpen for å vie likekjønnede par.

–I Fjell menighet der jeg jobber, er prinsippet at alle skal kunne delta i kirken, uavhengig av bakgrunn. Vi er åpne for alle. Hvilken seksualitet man har, skal ikke avgjøre om man er velkommen eller ikke. Det er ikke slike ting som er viktige, sier Flaten til OPP.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert