Kirsti Welander og Ola Øie.

Kirsti Welander og Ola Øie. Foto: Per Ole Aalberg

Se hvor Oppdal og Rennebu havner på lista:

Slik scorer vi i kommune-NM

Oppdal kommer på 7. plass i Sør-Trøndelag i NHOs Kommune-NM 2017. Rennebu er på 313. plass.

Den årlige oversikten fra NHO viser at det er Trøndelag som har hatt flest kommuner med fremgang sett over de tre siste årene.

Oppdal rykker 30 plasser fram til 132. plass. Bare Frøya, Skaun og Ørland har større framgang på lista enn Oppdal fra i fjor.

Rennebu rykker fem plasser bakover fra i fjor til 313. plass av landets 426 kommuner.

– Det er gledelig, men ikke overraskende å se at så mange kommuner i Trøndelag gjør det godt i årets rangering, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien i en pressemelding.

NHO sjekker hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås i Kommune-NM og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppdal scorer godt på næringsliv og privatøkonomi, mens Rennebu er best på kompetanse. Oppdal scorer høyere enn Rennebu på næringsliv og privatøkonomi, demografi og kommuneøkonomi. Rennebu er best på kompetanse og arbeidsmarked.

Her kan du sjekke alle tallene for Oppdal og Rennebu, og resten av kommune-Norge.

Slik scorer Oppdal og Rennebu på de fem faktorene:

Næringsliv og privatøkonomi

Oppdal inntar en pen 57. plass, nest best i Trøndelag bare bak Trondheim.

Rennebu er på 339. plass, 19. plass i Sør-Trøndelag

 

Kompetanse

Oppdal er på 170. plass i landet, 12. plass i fylket

Rennebu er på 156. plass i landet, 10. plass i fylket

 

Arbeidsmarked

Oppdal er på 309. plass, 20. plass i fylket

Rennebu er på 215. plass, 12. plass i fylket

 

Demografi

Oppdal er på 129. plass i landet, 9. plass i fylket

Rennebu er på 303. plass i landet, 20. plass i fylket

 

Kommuneøkonomi

Oppdal, er på 141. plass i landet, 9. plass i fylket

Rennebu er på 357. plass i landet, 21. plass i fylket

 

Trondheim er eneste kommune i Trøndelag som er inne blant de 30 høyest rangerte kommunene (plass nummer 8) og er i årets kåring foran både Bergen og Stavanger. Kommunen scorer spesielt godt innenfor kategoriene demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Sterkeste enkeltindikator er «unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken» der Trondheim er nummer 2 totalt, men fremgangen i Kommune-NM har i hovedsak skjedd innen kategorien arbeidsmarked.

Trondheim scorer spesielt godt innenfor kategoriene demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Sterkeste enkeltindikator er «unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken» der Trondheim er nummer 2 totalt, men fremgangen i Kommune-NM har i hovedsak skjedd innen kategorien arbeidsmarked.

Fiskeoppdrettskommunene i Trøndelag gjør generelt fremgang det siste året. Frøya (plass nummer 39) gikk 53 plasser frem og kommunen er nå nummer 2 på Trøndelags-listen. Frøya er dessuten nummer 1 i landet på befolkningsvekst i 2016. Vikna (plass nummer 64) og Hitra (plass nummer 127) gikk henholdsvis 36 og 20 plasser frem fra 2015 til 2016. Fremgangen for disse tre kommunene kommer på et bredt spekter av indikatorer.

Flyplasskommunen Stjørdal går tre plasser frem og ender på plass nummer 45 i årets Kommune-NM. Stjørdal er eneste kommune i Nord-Trøndelag som er inne blant de 50 beste kommunene.
Bykommunene Steinkjer (102.plass) og Levanger (119.plass) ligger begge høyt plassert på indikatoren «kompetanse» og har klar fremgang på arbeidsmarkedsindikatorene.

På samme måte som vi finner de klart største kommunene i toppen av Kommune-NM 2017, så finner vi også mange av de små i bunnen av listen. 15 kommuner i Trøndelag ligger blant de lavest rangerte kommunene, alle har færre enn 3500 innbyggere.
– Resultatene i årets Kommune-NM viser at størrelse betyr noe, de største og mest folkerike kommunene gjør det best, sier Tord Lien.
– Dette bekrefter hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner der næringslivet vil satse, mener han.

På fylkeslisten rangerer Sør-Trøndelag som nummer 3 og Nord-Trøndelag som nummer 14 av i alt 19 fylker.

Sør-Trøndelag ligger på førsteplass i kategorien kompetanse, og har også høy plassering innen demografi og kommuneøkonomi, positiv utvikling innenfor disse kategoriene har bidratt til at fylket har steget to plasser på fylkeslista siden 2011.

Sola rangerer høyest også i 2017, etter å ha vært på førsteplass alle år. Bærum og Oslo følger etter på henholdsvis andre og tredjeplass, og også disse beholder plasseringen fra i fjor. Syv av de 20 høyest rangerte kommunene ligger i Akershus. Som i fjorårets undersøkelse domineres toppen av listen av kommuner fra Akershus, Oslo, Rogaland, Hordaland.

 

 

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert