Marius Frang i arbeid i Gisna der han søndag fant Norges største gullklump.

Marius Frang i arbeid i Gisna der han søndag fant Norges største gullklump. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Geologer mener gullgraverne er nær kilden:

Jakter gullåren med gravemaskin

Gullgraverne går inn med gravemaskiner for å grave groper på land for å finne spor etter selve gullkilden i Gisna.

Den rekordstore gullklumpen som ble funnet i Gisna søndag ble denne uka undersøkt i elektronmikroskop ved Norges geologiske undersøkelser.

Det var gullgraver Marius Frang som fant Norges største gullklump på 34,9 gram på elvebunnen i grenseelva Gisna mellom Oppdal og Rennebu sist søndag. Denne uka dro han inn til ekspertene ved NGU for å få mer kunnskap om gullklumpen

Geologene Lars Olsen og Henrik Schiellerup ved Norges geologiske undersøkelse la gullet under et elektronmikroskop og fant ut at gullet trolig stammer fra samme kilde som et annet gullfunn de to har analysert fra Gisna.

– Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene på gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø etter at den løsnet fra berget. Vi har tidligere analysert et annet gullfunn i Gisna, som også hadde de samme algefossilene. Dette indikerer at gullklumpene kan stamme fra samme kilde, trolig i nærliggende berggrunn, før de har blitt vasket ned i elvegrusen.

Det forteller geolog Lars Olsen til ngu.no

Derfor er sannsynligheten stor for at gullet som gullgraverne har funnet i Gisna stammer fra en større forekomst i nærliggende berggrunn.

Frang er en av 14 personer rettighetshavere som jakter gullet i Gisna. De har til nå dykket etter gull i elva og sugd elvegrusen opp i store renner der gullet er plukket ut. Gullklumpen sist søndag ble imidlertid plukket opp direkte fra elva.

De har ennå ikke funnet gull på land, men nå skal de sjekke også jorda rundt funnstedene.

– Vi skal nå få inn en gravemaskin i slutten av august for å grave flere testgroper. Vi ser da etter spor av gull i jorda, slik at vi kan prøve å lokalisere kilden til gullet vi finner i elva, forteller Frang til ngu.no.

Geolog Lars Olsen har tidligere funnet betydelige spor av gull i prøver tatt i området rundt selve elva.

Frang har lett i to måneder, og bruker flere timer hver dag på letingen. Han må nok forberede seg på mer tid, tror en realistisk geolog:

– Dette er en liten puslespillbit som kan bidra til å nøste opp i historien bak gullklumpene i elva, men det endelige målet om å finne gull i fast fjell ligger nok langt frem i tid, sier Olsen.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert