Laksesperra ved Snøvassmælan hindrer både sjøørret og laks fra å vandre opp i elva, men sjøørret skal gå opp fisketrappen til høyre i bildet før de tas inn i fangsthuset og settes ut oppstrøms sperra. 37 fisk døde i august fordi de hoppet ut av trappene og ikke kom seg ut i vannet igjen. Bildet er tatt 28. august.
Laksesperra ved Snøvassmælan hindrer både sjøørret og laks fra å vandre opp i elva, men sjøørret skal gå opp fisketrappen til høyre i bildet før de tas inn i fangsthuset og settes ut oppstrøms sperra. 37 fisk døde i august fordi de hoppet ut av trappene og ikke kom seg ut i vannet igjen. Bildet er tatt 28. august.

Åtte første sjøørret satt ut i Driva – to måneder etter skjema:

59 sjøørret døde i gytekø

Mens fangsthuset ved fiskesperra har blitt to måneder forsinket, har fisk fra den unike sjøørretstammen i Driva dødd.

17. august ble det funnet to døde fisk på utsiden av den uferdige laksetrappa ved fangsthuset som er bygget ved fiskesperra i Driva som har kostet over 60 millioner kroner.

Siden da er ytterligere 35 fisk funnet døde rett nedenfor fiskesperra i elva som hindrer sjøørreten fra å komme oppover til Oppdal for å gyte.

Andre sjøørreter har ikke overlevd saltbehandlingen som myndighetene har krevd før utsetting oppstrøms sperra. Siden 17. august har 11 fisk dødd av denne saltbehandlingen.

Dermed har 48 fisk dødd siden 17. august, foreløpig er det uklart hvordan dette fordeles mellom sjøørret eller laks.

Tallene kommer fram på nettsiden drivaregionen.no som er opprettet for å følge arbeidet med å behandle Driva for lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Fiskene som døde hoppet ut av fisketrappa nedenfor sperra, og havnet på tørt land. Det ble satt opp plater etter at de to første fiskene ble funnet døde, men noen dager etterpå ble det plukket opp 33 døde fisk, mange av dem store. Da ble det satt opp enda flere forskalingsplater.

– Nå er trappa sikret med plater på begge sidene. Jeg har sett slimmerker etter fisk på veggene, så det er bra de fikk de opp, sier fiskebiolog Morten Kraabøl til OPP.

STORE FORSINKELSER
Verken trapp eller fangsthus sto ferdig til åpningen av fiskesperra i juni, og har blitt kraftig forsinket. I fangsthuset skal sjøørret tas inn fra fisketrappa, saltbehandles og tas skjellprøver av, før den settes ut oppstrøms sperra.

Fangsthuset er fortsatt ikke ferdig.

Derfor er sjøørret oppbevart og gentestet i midlertidige lokaler ved et stamfiskhus og klekkeri på Vermøy lenger ned i dalen.

Morten Kraabøl i Multiconsult  har vært med på å radiomerke over en tredjedel av de rundt hundre sjøørretene som nå svømmer rundt i vannkar i påvente av å bli satt ut oppstrøms sperra.

– Det er store fisk som snart er på tur oppover elva, den største sjøørreten er 85 cm lang, sier Kraabøl til OPP.

Utfordringen er at vandringen opp til gyteplassene i Oppdal starter mange uker senere enn vanlig fordi fisketrappa ikke var ferdig i tide.

Sjøørreten bruker normalt tre uker på å komme seg opp til gyteplassene i Oppdal.

For vandringen opp til Oppdal er tøff, særlig i Gråura – og vannet blir stadig kaldere for hver dag som går.

Temperaturen i elva er nå på vei ned mot åtte grader som er en magisk grense.

– Blir det kaldere kaster den seg ikke opp hvite stryk og småfosser, men gyter der den har kommet. Da kan det bli trangt om gyteplassen nedenfor Gråura, sier Kraabøl.

De første åtte radiomerkede sjøørretene ble først 11. september satt ut ved Romfo bru lenger oppe i vassdraget.

Forskere frykter de aldri vil komme seg opp til gyteplassene i Oppdal:

– Det er beklagelig. Det blir få sjøørreter som kommer seg oppover til Oppdal i år, tror Kraabøl.

DØDE I SALTBEHANDLING

Sjøørreten skal saltbehandles i henhold til kravene i tillatelsen som ble gitt for utsetting av sjøørret av Mattilsynet i juli.

Saltbehandlingen skal fjerne lakseparasitten fra sjøørret. Den kan overleve 100 dager på sjøørret, men kan ikke formere seg slik den gjør på laks.

Mattilsynet fikk 7. september melding om dødeligheten i forbindelse med saltbehandlingen, og fikk da spørsmål fra Veterinærinstituttet, som har prosjektledelsen ved fiskesperra, om en kunne fravike kravet om saltbehandling inneværende år.

Det har Mattilsynet nå godtatt, men fortsatt kan ikke flyttingen skje før en har gentestet fisken og fått bekreftet at det er sjøørret, og ikke hybrider eller laks.

Mattilsynet krever også at dødeligheten blant sjøørret behandles som et avvik og at det skrives avviksrapporter til Mattilsynet. Som også krever at det sikres god fiskevelferd før en igjen prøver med saltbehandling av fisken.

KREVER TILTAK

Elveeier Hallvard G. Hagen er også Sp-representant i Sunndal kommunestyre og fikk ifølge Aura Avis sist uke et enstemmig kommunestyre med seg på følgende krav til Miljødirektoratet som har ansvaret for fiskesperra.

Det er særlig rista som tettes med vegetasjon og busker, samt det manglende fangsthuset, som irriterer sunndalingene. Følgende krav ble fremsatt:

  • Fastsette dato for ferdigstilling av fangsthus slik at driften kan starte.
  • Tydelig plan som viser organisering og ansvarsforhold for drift av fiskesperreanlegg inkl. fangsthus og vannforsyning til Snøva
  • Plan for løsning av problemene med rista som tetter seg og hvordan vrakgods som fester seg til rista kan fjernes under flom
  • Vurdering av fiskevelferden når utgående fisk passerer rista
  • Vurdering av sikkerheten for brua i flomsituasjoner med mye vrakgods i elva
  • Sikring av vannforsyning til gårdene på Snøva i flomsituasjoner med fare for forurensing av vannkilden
  • Svar på søknad om midler til infosenter for laks og ørret i Sunndalsporten.

I et møte med Sunndal kommune 5. september skal Miljødirektoratet ha kommet med foreløpige svar på sunndalingenes spørsmål.

OPP var til stede da arbeidet med å teste metoder for å rense rista var i gang. Samtidig skal en forsøke å kutte tverrpinner i gitteret med vinkelsliper, noe forskere frykter vil skade fisken. Direktoratet vurderer også å bytte ut risten, noe som vil koste flere millioner kroner.

Miljødirektoratet vil bevilge 1,7 millioner kroner ekstra til sperra på inneværende årsbudsjett.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer