Her deltagerne fra en tidligere Næringskonferanse i Oppdal.

Her deltagerne fra en tidligere Næringskonferanse i Oppdal.

Skal se inn i glasskula på den åttende næringskonferansen i Oppdal:

Disse skal vise vei

Arrangøren av Næringskonferansen har fått på plass et variert og innholdsrikt program foran konferansen 6. november.

– Like mye som det er viktig for næringslivsaktørene å få innspill fra foredragsholderne, er det viktig å treffes og ha det litt sosialt sammen og lære av hverandre, sier daglig leder Tina Selbæk i Nasjonalparken Næringshage.

I år er det oppdalsordføreren sin tur til å åpne konferansen. Etter Kirsti Welander er det en rekke foredragsholdere som skal på talerstolen gjennom dagen, under ledelse av konferansier Ivar Nergaard, kjent blant annet fra Adamseplene.

Fylkesordfører Tore O Sandvik utfordres på hva som skjer med Oppdal og Rennebu i det nye Trøndelag.

– Har vi vært perifere før, så blir vi i hvert fall det nå, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Selbæk.

Sandvik skal snakke om hvordan vi merker at Trøndelag blir ett stort fylke, og at yngdepunktet vil ligge i aksen Steinkjer-Trondheim, og hva slags oppfatninger folk i sentrale posisjoner har om vår region.

Sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tar for seg konkunkturer og trender i internasjonal, norsk og lokal økonomi etter Stortingsvalget. Han skal snakke om utsiktene for Oppdal og Rennebus befolkning og næringslivet.

Eirik Andreassen fra Digital Norge kommer for å vekke næringsaktører og andre.

– I forkant av Næringskonferansen vil det bli gjennomført en undersøkelse i regi av Toppindustrisenteret der man tar for seg hvordan lokale bedrifter er forberedt på den digitale framtiden, forteller Selbæk.

Utviklingen i dag går så dramatisk raskt at det er vanskelig å henge med. Andreassen vil snakke om hva dette betyr for de lokale småbedriftene og bransjene i vår region.

Direktør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem vil snakke om digitalisering i framtidens transportsystemer og transportmetoder, for i transportbransjen har det de siste årene oppstått begreper som delingsøkonomi, urnbanisering og robotisering. Nye aktører som Google, Uber og Apple har vokst fram.

I løpet av en måned i 2016 ble det inngått ti kontrakter verd over en milliard dollar mellom bilprodusenter og hi-tech-bransjen i USA. Solem vil forsøke å forklare hva som skjer og hvordan det påvirker oss.

Tine Selbæk vil ta for seg et innovasjonssenter i Oppdal sin betydning for regionen, og hvordan den kan bli relevant for den enkeltes virksomhet.

Vinnerne av Innovasjonscampen ved Oppdal videregående skole i oktober vil presentere sitt bidrag, før byplanlegger Michael Fuller-Gee foredrar over temaet hva preger en kommune når det kommer til utvikling av boområder, tettsted og handelssentrum. Hva kan vi lære av andres feil eller riktige grep.

Loveleen Brenna, er daglig leder for Seema AS, et selskap engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling. Hun kom til Norge i 1973 som seksåring, og hennes tema er at annerledeshet er en styrke. Hun viser til at de fleste dynamiske steder i verden er preget av anerkjennelse for annerledeshet.

I paneldebatten etterpå finner vi fylkesordfører Tore O Sandvik, byråd Ingrid Skjøtskift, og ordfører Kirsti Welander, og redaktør Per Roar Bekken i OPP skal lede dem gjennom spørsmål som hvilken posisjon vi lengst i sør kan innta i det nye Trøndelag, om vi henger med i utviklingen, er vi dynamiske og moderne eller er vi attglømt.

Henrik Syse filsoferer til slutt over temaet «rask forandring – varige verdier».

– Han er en av de beste foredragsholdere jeg har hørt, og jeg tror han kommer til å løfte konferansen, sier Selbæk.

I tillegg til foredragene er det også utdeling av næringslivsprisen 2017, som deles ut i samarbeid med Oppdalsbanken og Opdalingen.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert