Laksesperra ved Snøvassfossen har kostet over 60 millioner kroner, men har store mangler.
Laksesperra ved Snøvassfossen har kostet over 60 millioner kroner, men har store mangler.

Kommunen krever retting av en rekke mangler

Bekymret for fiskesperre i Driva

Sunndalspolitikere krever opprydding i problemene rundt fiskesperra i Driva.

Prestisjeprosjektet drives av Miljødirektoratet, men da fiskesperra åpnet i juni var mye uferdig. Siden har problemene bare tårnet seg opp.

Ikke én eneste sjøørret er ennå flyttet opp, og nå begynner det å bli kritisk i forhold til gytingen som starter  lenger opp i elva midt i september.

Det er ikke det eneste problemet. Store mangler ved sperra og alvorlige innkjøringsproblemer, mangelfull informasjon og uavklart finansiering – nå krever sunndalspolitikerne at Miljødirektoratet rydder opp i problemene rundt fiskesperra i Driva.

For lokalpolitikerne er det flere forhold de er bekymret for og krever at Miljødirektoratet rydder opp i:

Valg av rist

Kommunen peker på at Miljødirektoratet har valgt en helt annen rist i verdens største sperre enn det som er vanlig i fiskesperrer.

Vanligvis er fiskesperrer selvrensende med langsgående, runde staver i syrefast stål som ikke ruster.

Risten i Driva er et tett gitter som har gått full av kvist og drivgods siden den ble etablert. Det vises fra kommunen til at det ble gjort modellforsøk i 2011/2012 som viste at nettopp dette ville skje.

Denne uka var OPP med da forsøk på å rense gitteret med høytrykksspyler ble testet. Det skal også gjøres forsøk med å kutte de tverrgående spilene med vinkelsliper. De er sveiset oppå de langsgående spilene.

Flomfare og demning

Kommunen frykter at en storflom kan føre til at drivgods tetter rista og truer sikkerheten ved sperra.

Politikerne i Sunndal peker også på at store trær og busker blir stående fast mot betongbrua der pillarene står tett. OPP kunne se en stor stokk som lå mellom rista og brukarene.

Ved flom og ekstra mye drivgods frykter kommunen at dette skaper en ekstra demning i Driva. «Kommunen vet ikke noe om hvordan dette er vurdert av NVE eller Miljødirektoratet» heter det i saksinnstillingen til møtet i kommunestyret.

Drikkevannforsyning

Politikerne er også opptatt av vannforsyningen til grunneierne i området.

Miljødirektoratet har bygd en ny brønn som ligger like ved vannoverflaten til bassenget overfor fiskesperren. Skulle det bli storflom og sperren tetter seg, vil det være stor fare for forurensing av drikkevannet, mener kommunen.

Fangshuset

Flytting av sjøørret oppstrøms sperra skulle starte 1. Juli, men er utsatt flere ganger. Ennå har ingen av de tusen sjøørretene som årlig skal settes ut, blitt satt ut oppstrøms sperra.

«Det haster med å få fangsthuset ferdig siden det har blitt observert en god del fisk rett nedenfor fiskesperren. Fisken starter med gytingen i Oppdal i midten av september og trenger ca. tre uker for å komme seg dit. Om fisken som står ved fiskesperren skal klare å komme seg til gyteområdet i år bør oppflyttingen av sjøørret starte snarest mulig.», heter det i innstillingen.

Pengemangel

Det er også uklart for kommunen hvordan finansiering og driftsmidler til driften av fangsthuset skal organiseres videre.

Politikerne vil også ha ha svar på hvorfor det bare er satt av 600.000 i året til investeringer i utstyr for å sette bevaringsarbeidet i gang. Det er nemlig anslått en årlig kostnad på 920.000 kroner.

I tillegg er det ikke satt av midler til prosjektleder utover nyttår, og kommunen mener det er svært uheldig for hele prosjektet at det fortsetter uten leder når det er så mange mangler ved sperra.

Infosenter

Sunndal søkte i januar om midler til å etablere et infosenter for laks og ørret ved Sunndalsporten. Nå krever de et svar på søknaden og fremdriften på dette infosenteret.

Konklusjonen fra rådmannen etter de siste ukenes uro rundt sperra er oppsiktsvekkende tydelig:

«Sunndal kommune er skuffet over fremgangsmåten og informasjonen fra Miljødirektoratet i denne saken. Informasjonen har vært svært mangelfull, ferdigstilling av prosjektet har blitt utsatt flere ganger, og utfordringene som har gjort seg tydelige med bl.a. tett rist gjør lokalbefolkning, grunneiere og kommunen frustrerte.

Rådmannen mener nå at det er på tide at Miljødirektoratet tar ansvar i saken, får på plass alt av informasjon som grunneierne ønsker og tydelig viser hva som er fremtiden for prosjektet.»

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments