brannstasjon-september

Screen Shot 2017-09-13 at 15.34.50

Ny plassering ved stadion og utrykning rett ut i Inge Krokanns veg.

Screen Shot 2017-09-13 at 15.34.41

Russervegen må flyttes, og kommer inn på løpebanen på stadion.

Screen Shot 2017-09-13 at 15.34.34

Utkjøring mot sør, trenger mer areal.

Screen Shot 2017-09-13 at 15.34.27

Utkjøring mot nord, må ha mer areal.

Screen Shot 2017-09-13 at 15.34.18

Utkjøring i Inge Krokanns veg, ikke nok areal.

Screen Shot 2017-09-13 at 15.33.49

Plassering med utkjøring i Russervegen, medfører oppstillingsplass og utrykning rett ut i Russervegen.

Plukker fram igjen forkastet forslag:

Brannstasjon på runddans

Parodien nærmer seg kraftig - nå kan den nye brannstasjonen havne i Vikavegen likevel!

Trondheim Brann og redningstjeneste vil bygge ny brannstasjon i Oppdal for 47,5 millioner kroner.

Alt vel så langt.

Men hvor skal den ligge? TBRT ønsker en mest mulig sentrumsnær tomt, for å tilfredstille kravene til utrykningstid fra mannskapets bolig til brannstasjonen.

Slik har føljeetongen vært siden i fjor vinter.

1. Førstevalget var i Inge Krokanns veg, vis a vis Sagtunet, ved Oppdal stadion.

Foreldreutvalget ved Aune barneskole reagerte kraftig på å få en brannstasjon rett ved innfarten til skolene. Det samme gjorde barnerepresentanten i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun, og politikere som Hans Bøe (V). Han ga rådmannen stryk for utredningen, rådmannen erkjente at det var kanskje en toer. Det endte med at kommunestyret i februar avviste forslaget enstemmig og ba rådmannen utrede andre alternativer i sentrum.

2. TBRT fastsatte så et område for hvor brannstasjonen må ligge.

Politikerne svarte med å utvide området til motstand fra TBRT. I mellomtiden begynte politikerne å frykte at brannstasjonen ville bli en stygg kloss a la en utskjelt brannstasjon på Frøya. Det avviste prosjektleder Per Olav Lyngstad i Oppdal kommune.

3. I vår ba Oppdal kommune grunneiere med tomter om forslag.

Og la fram en ny mulig plassering. Denne gang på en ledig kommunal tomt mellom Ålma og Vikavegen vis a vis Prøven Bil. Fire andre tomtealternativ ble utredet, men rådmannen landet i Vikavegen.

4. Politikerne svarte med å be om utredning av Prøven-tomta som eieren ville tilby kommunen å kjøpe.

Rådmannen utredet og mente bygningene var uegnet og må rives. Dermed blir dette en alt for dyr løsning for kommunen som må betale tomtekostnadene for ny brannstasjon.

5. I juni vedtok derfor Oppdal kommunestyre å gå tilbake til Russervegen/Inge Krokanns veg der det er ledig areal.

I etterkant er ny brannstasjon tegnet inn på flere måter mellom Russervegen og Inge Krokanns veg. Men som tegningene i galleriet viser, det blir trangt og umulig uten å flytte veier, kjøpe opp bolighus – og rive dem. Dessuten bør en velge ei tomt med mulighet for utvidelse senere, mener rådmannen og forkaster ideen.

Rådmannen har derfor plukket fram igjen det opprinnelige forslaget politikerne vraket i januar – ved Oppdal stadion! Men nå med utkjøring i tungt trafikkerte Inge Krokanns veg.

Men der krever barnerepresentanten avbøtende tiltak for å sikre skolevegen for elevene ved barneskolen og ungdomsskolen.Det har ikke kommunen råd til, mener rådmannen.

6. Og lander derfor på Vikavegen igjen, et alternativ politikerne forkastet tidligere i vår.

Runddansen fortsetter!

Saken kommer opp i kommunestyret onsdag – regn med utrykning til talerstolen fra flere partier.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert