jervbestanden er økende både i Midt-Norge og i hele landet for øvrig.

jervbestanden er økende både i Midt-Norge og i hele landet for øvrig. Foto: Kjartan Trana, arkivfoto

Kommunen ber villreinjegerne om hjelp:

Skyt, om du ser denne

Kommunen ønsker hjelp fra villreinjegerne til å ta ut skadegjøreren som har drept flere lam i Østfjella de siste dagene.

Det var 29. august det ble gitt skadefellingstillatelse på en jerv i Østfjella og det interkommunale skadefellingslaget ble satt på oppgaven. I dag gikk kommunen til det skritt å åpne for at jegere som innehar jaktkort på villrein i Knutshø villreinområde, og innehar lisens på jerv, på frivillig basis kan bistå fellingslaget.

– Det forutsettes da at villreinjeger er registrert med navn og telefonnummer på liste hos fellingsleder Brynjar Bell, samt har fått en skriftlig godkjenning på at de kan delta, minimum pr. SMS fra fellingsleder, heter det på kommunens hjemmesider hvor kontaktinfo til Bell finnes. Han forteller til OPP at han så langt har fått to frivillige som har meldt seg og som er kvalifisert til å delta.

– Jeg håper flere melder seg, sier Bell som forteller at tre mann fra skadefellingslaget har vært i fjellet hele fredagen, uten å se noen jerv.

Det første lammet ble funnet drept sist onsdag, og Ålma og Gissingerbekken sankelag fikk midler til ekstraordinært tilsyn. Det førte til at det ble funnet tre nye jervdrepte lam i områdene rundt Sissihøa øst for Oppdal sentrum.

Dermed ble det søkt om skadefellingstillatelse, som ble gitt av Fylkesmannen mandag og som gjelder fram til 9. september.

– Vi er interessert i å bli varslet om kadaverobservasjoner. Da kan vi sette inn hund slik at vi har sjans til å spore jerven, sier Bell.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert