Trondheim Tinghus

Trondheim Tinghus Foto: Lars Gisnås

Sju trønderske Røde Kors-foreninger tapte i retten:

Må betale 2,97 millioner

Rennebu Røde Kors og seks andre Røde Kors-foreninger må betale til sammen 2,97 millioner kroner etter ambulanse-tvist.

Leder i Rennebu Røde Kors, Ove Einar Drugudal  henviser til leder i Sør-Trøndelag Røde kors, Marita Hoel Fossen, for kommentar.  Fossen sier til OPP at aksjonærene nå skal ha møte  for å gå gjennom dommen og se hva den innebærer.

– Vil dere vurdere å anke til Høyesterett?

– Når man får en dom må man enten akseptere eller vurdere å anke. Det er det vi skal ta stilling til nå.

For Rennebu Røde Kors begrenser kravet seg oppad til 495.000 kroner pluss renter, heter det i kjennelsen fra Frostating lagmannsrett. I tillegg til Rennebu Røde Kors berøres Sør-Trøndelag Røde Kors og Røde Kors-foreningene i Ålen, Gauldal, Budal, Soknedal og Melhus av dommen.

Det er en økonomisk tvist etter avviklingen av Røde Kors Ambulanse Midt-Norge as som nå har vært oppe til behandling i lagmannsretten. Røde Kors Ambulanse Midt-Norge as drev frem til 1. januar 2013 ambulansetjeneste i Sør-Trøndelag etter oppdrag fra Helse Midt-Norge as, med ambulansestasjoner på Melhus, Støren, Ålen og Røros.

De sju Røde Kors-foreningene hadde aksjeposter i ambulanseselskapet, som fra og med 1. januar 2013 ble overtatt av Helse Midt-Norge as.

I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2013 vedtok generalforsamlingen i Røde Kors Ambulanse Midt-Norge as 30. juni 2014 å utbetale et utbytte til aksjonærene på 4.906.000 kroner.

De sju Røde Kors-foreningene ble saksøkt av Overføringsavtalens Sikringsordning, som etterlyste aksjonærenes ansvar for udekkede forpliktelser i utbetalt utbytte fra et selskap under avvikling. Striden sto om pensjonsforpliktelsene til Røde Kors Ambulanse Midt-Norge as.

– Det er snakk om store summer, det er ganske dramatisk for lagene?

– Jeg vil ikke bruke begrepet «dramatisk». vi har vist om dette lenge, og tapet i Lagmannsretten kom etter at aksjonærene  først vant i Tingretten.  Sør-Trøndelag Røde Kors vil sørge for at lokalforeningen og den lokale beredskapen vil bli godt ivaretatt. Vi er ikke der at vi ser på avvikling av noen av lokallagene, sier Hoel Fossen.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert