Venstrepolitikerne Pål Farstad, Jon Gunnes, og Abid Raja var i Oppdal under valgkampen der Hans Bøe tok imot partikollegene.

Venstrepolitikerne Pål Farstad, Jon Gunnes, og Abid Raja var i Oppdal under valgkampen der Hans Bøe tok imot partikollegene. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Jon Gunnes (V) ønsker seg transportkomiteen:

Vil gjennomføre togløftet

Opprusting av jernbanenettet og togavganger annenhver time mellom Oppdal og Trondheim blir prioriterte saker for Venstres nyvalgte stortingsmann fra Sør Trøndelag.

–  Vi har gått ut og sagt at vi skal på Stortinget for å jobbe for kollektivtransporten, og det skal følges opp, lover nyvalgt stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) i Radio E6, onsdag.

Han er partiets første stortingsrepresentant i sørfylket fra Venstre siden Odd Einar Dørum ble valgt inn i 1977, og medgir at dette er stort både for ham personlig og for partiet.

–  Vi klarte det ikke for fire år siden, men dette er en drøm som går i oppfyllelse, og det ble en spennende valgnatt før avklaringen kom og vi havnet over sperregrensa, sier Gunnes.

Og han har allerede pekt ut hvilken fagkomité han helst vil jobbe i.

–  Som politiker i Trondheim har jeg jobbet mye med Miljøpakken, noe som er et bra naturverntiltak og viktig også klimamessig. Det handler om å legge om trafikken fra bil til jernbane, sier Gunnes, som vil ta med seg erfaringene både regionalt og nasjonalt.

–  Vi vil oppgradere flytoget mellom Trondheim og Stjørdal, ruste opp jernbanenettet i hele Trøndelag der det ikke har skjedd mye på 50 år, og øke avgangsfrekvensen på Trønderbanen til Oppdal, sier Gunnes og legger til at dette må til for å innlemme oppdalsregionen i arbeidsmarkedsområdet rundt Trondheim.

Alle partier lokalt i den sørlige regionen ønsker flere togavganger for å forsterke bo- og arbeidsregionen sør for Trondheim, men så langt er det ikke blitt fulgt opp med politiske vedtak verken i fylkesting eller storting.

  –  Hvilken togfrekvens mener du er ideell mellom Oppdal og Trondheim?

–  Den bør være annenhver time på dagtid, men fra Støren bør den ned på halvtimes frekvens, og reisetiden bør ned mot en time og 20 minutter. Da blir det et helt annet tilbud for de som bor lengst sør i Trøndelag, mener Gunnes.

Han er ikke imponert over sør-trønderske politikeres kollektivsatsing i forrige valgperiode.

–  Sørtrønderbenken har ikke jobbet godt nok sammen om samferdsel, det var ikke mye innhold om Trønderbanen da Nasjonal transportplan ble vedtatt i vår, men vi fikk lurt inn formuleringer om å forbedre tilbudet, sier Gunnes.

Det er disse formuleringene han nå vil følge opp og gi et konkret innhold.

Aller helst ønsker han at Venstre går fra å være et støtteparti for regjeringen til å få en hånd på rattet.

–  Det frister veldig. Ethvert parti bør ha ambisjon om å komme i regjering og vi har vært klar på at vi ønsker det, og da sammen med Høyre og KrF.

–  Det blir ikke borgerlig flertall på Stortinget uten Frp?

–  Heller ikke dagens regjering har flertall, og en mindretallsregjering må jobbe for enighet fra sak til sak.

 –  Venstre har gått til valg på at partiet ikke ønsker å regjere sammen med Frp. Enkelte i ditt parti åpner for regjeringssamarbeid nå. Hva mener du?

–  Det er ikke aktuelt for min del, for vi har hele tiden  sagt at Høyre og KrF er våre foretrukne partnere. Jeg er spent på utfallet av regjeringssamtalene, og blander meg ikke inn i prosessen foreløpig.

 –  Hva gleder du deg mest til ved å bli stortingsrepresentant?

–  Det er ikke pendlingen til Oslo, men å få delta aktivt i å forme nasjonal politikk, samt å jobbe for den kretsen som er jeg er valgt inn for.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert