Ordfører Kirsti Welander sier at økningen i de frie inntektene allerede er bundet til bestemte formål.

Ordfører Kirsti Welander sier at økningen i de frie inntektene allerede er bundet til bestemte formål. Foto: Arkiv

Ordføreren om inntektsveksten:

– De frie midlene er bundet

Realveksten for Oppdal kommune er knapt 4 millioner kroner, og dette er ikke penger kommunen kan bruke som de vil.

Ordfører Kristi Welander (Ap) sier potten til kommunen er omtrent som forventet etter fremleggelsen av kommune proposisjonen i vår.

–  Endringene i regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke så stor i forhold til kommuneproposisjonen. Når man tar hensyn til lønns- og prisveksten, blir den reelle veksten for oss på én prosent, sier Welander til OPP. Hun er i dag på fylkesmannens budsjettkonferanse i Trondheim.

I følge kommunaldepartementets tall er veksten i frie midler på 2,1 prosent og utgjør 7,8 millioner kroner.

Oppdal kommune sitter imidlertid igjen med knapt 4 millioner kroner når det er kompensert for lønns- og prisvekst.

Ordføreren peker på at regjeringen har klare forventninger til hvordan de ekstra inntektene skal brukes.

–  Det er vedtatt en opptrappingsplan innen rusomsorg, tidlig innsats i barnehage og skole, samt en ny norm for personale i de to sektorene. Vi må se hvordan dette slår ut for oss, og hvor nært opp til normen vi er i dag, sier Welander, som understreker at kommunen uansett ikke kan bruke de ekstra midlene som de vil.

–  Nei, dette er ikke frie inntekter. Vi må fortsatt drive nøkternt og forsiktig, sier Welander.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert