Ordfører Kirsti Welander sier at økningen i de frie inntektene allerede er bundet til bestemte formål.

Ordfører Kirsti Welander sier at økningen i de frie inntektene allerede er bundet til bestemte formål. Foto: Arkiv

Ordføreren om inntektsveksten:

– De frie midlene er bundet

Realveksten for Oppdal kommune er knapt 4 millioner kroner, og dette er ikke penger kommunen kan bruke som de vil.

Ordfører Kristi Welander (Ap) sier potten til kommunen er omtrent som forventet etter fremleggelsen av kommune proposisjonen i vår.

–  Endringene i regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke så stor i forhold til kommuneproposisjonen. Når man tar hensyn til lønns- og prisveksten, blir den reelle veksten for oss på én prosent, sier Welander til OPP. Hun er i dag på fylkesmannens budsjettkonferanse i Trondheim.

I følge kommunaldepartementets tall er veksten i frie midler på 2,1 prosent og utgjør 7,8 millioner kroner.

Oppdal kommune sitter imidlertid igjen med knapt 4 millioner kroner når det er kompensert for lønns- og prisvekst.

Ordføreren peker på at regjeringen har klare forventninger til hvordan de ekstra inntektene skal brukes.

–  Det er vedtatt en opptrappingsplan innen rusomsorg, tidlig innsats i barnehage og skole, samt en ny norm for personale i de to sektorene. Vi må se hvordan dette slår ut for oss, og hvor nært opp til normen vi er i dag, sier Welander, som understreker at kommunen uansett ikke kan bruke de ekstra midlene som de vil.

–  Nei, dette er ikke frie inntekter. Vi må fortsatt drive nøkternt og forsiktig, sier Welander.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert