Beboere på Fagerhaug har lenge klaget på trafikkfaren når skolebarn går langs E6, venter på bussen og skal krysse E6 for å ta skolebussen. OPP har tatt opp utfordringene flere ganger.

Beboere på Fagerhaug har lenge klaget på trafikkfaren når skolebarn går langs E6, venter på bussen og skal krysse E6 for å ta skolebussen. OPP har tatt opp utfordringene flere ganger. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Fylkestinget får trafikksikkerheten i Oppdal på bordet:

Etterlyser sikrere skolevei

Høyre ønsker fortgang på trafikksikkerhetstiltakene for skolebarn både på Fagerhaug og langs Nerskogvegen og tar opp saken i det nye fylkestinget.

– Oppdal har satset på en to kilometers grense rundt skolene der man har hatt størst fokus på trafikksikkerhet, påpeker nestleder for Høyres gruppe i fylkestinget i Trøndelag, Henrik Kierulf overfor OPP.

Samtidig gjenstår det å gjennomføre flere tiltak.

–  Det er flere veistrekninger som mangler tiltak for å sikre trygg skolevei, og med det å øke livskvaliteten for skolebarn, påpeker Kierulf.

Når fylkestinget for nye Trøndelag møtes i neste uke vil Kierulf stille spørsmål om hvordan det kan samhandles bedre for å øke trafikksikkerheten i Oppdal.

Han viser til at det flere steder i fjellbygda er lagt til rette for at flere kan gå og sykle til skolen, og at kommunen gjennom aksjon skolevegmidler har gjennomført flere tiltak på kommunale veier i sentrum.

«I nye Trøndelag må trafikksikkerhet ha stor oppmerksomhet. Hvordan kan kommuner, fylkeskommuner og stat samhandle bedre for å få fortgang på trafikksikkerhetstiltak?», spør Kierulf.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Kierulf Dalseg nett

Varaordfører og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg (H) og partikollega Henrik Kierulf setter trafikksikkerhet i Oppdal på dagsorden i fylkestinget. Foto: Privat

Hans partikollega, varaordfører og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg, sier at kommunens trafikksikkerhetsutvalg og saksbehandlere i kommunen spiller inn viktige tiltak for å sikre skolevei, men:

– Tilsynelatende tar det dager og år før noe skjer. Det er frustrerende for kommunen og lokale politikere at saker og tiltak ser ut til å stoppe ved Statens vegvesen, sier Dalseg

Dalseg trekker spesielt frem situasjonen for skolebarn på Fagerhaug som har E6 som skolevei, en sak som er belyst i OPP flere ganger. Foreldre i grenda har bedt om å få nedsatt hastighet, gangfelt og gang- og sykkelsti, men har ikke fått gjennomslag for slike tiltak hos vegvesenet.

– Her venter små barn på veiskulderen på at skolebussen skal komme. Ingen fotgjengerfelt eller gangvei, sier Dalseg, som sammen med Kierulf håper på drahjelp i den nye fylkestingsgruppen.

Kierulf og Dalseg nevner også andre trafikksikkerhetstiltak i Oppdal som lar vente på seg:
• Belysning langs Gamle kongeveg fra Slepphaugråket til RV 70, men også videre utover langs RV 70 til Fjellvang. Her er det flere fotgjengerfelt uten belysning. Denne gang- og sykkelvegen er skolevegen for mange elever.

• Etablere flere gang – og sykkelveger for å unngå sikringskjøring av skoleelever. Dette vil påvirke livskvaliteten til elevene slik at de kan gå/sykle trygt til skolen, mer miljøvennlig, samt at kommunen vil spare mye pga. skyssutgifter:

1. Vikav/Fv513, fra Soleivegen  – avkj.Hestesportsenter

2. Nerskogsvegen fra RV 70 (Midtbygda skole og barnehage) og til Klettgjerde.

3. Fra krysset Aunevegen – Gamle Kongeveg til Krysset Gamle Kongeveg – RV 70

Mer om saken i Radio E6, torsdag fra kl. 09.00!

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert