Unger fra Drivdalen barnehage må krysse E6 på Driva når de skal på tur.

Unger fra Drivdalen barnehage må krysse E6 på Driva når de skal på tur. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Strekningen Hevle-Driva nedprioritert

Gangvei i det blå

Gang- og sykkelveien langs E6 som innbyggerne på Driva har kjempet for i 30 år er heller ikke denne gangen prioritert i statsbudsjettet.

– Det ser veldig lite optimistisk ut for denne gang- og sykkelveien. Trøndelag er prioritert ned som vanlig av denne regjeringen. Det er fryktelig synd, sier stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) fra Sør Trøndelag til OPP etter dagens fremleggelse av statsbudsjettet for neste år.

For fire år siden kom Greni med den hyggelige budsjettlekkasjen om at den rødgrønne regjeringen ville bevilge 27 millioner kroner til gang- og sykkelstien mellom Hevle og Driva på 3,7 km. Først med midler til planarbeidet, og varslet byggestart i 2016 eller 2017. I 2015 var Statens vegvesen ferdig med reguleringsplanen som ble vedtatt av kommunestyret i Oppdal i desember samme år.

Men prosjektet som ikke ble prioritert av Solberg-regjeringen i fjor, har heller ikke nådd opp i år, når regjeringen har satt av 226,2 millioner kroner til nye tiltak for gående og syklende på riksveinettetn utenfor byområdene.

–  Tre andre gang- og sykkelveiprosjekter er omtalt i statsbudsjettet, men ikke Hevle-Driva, sier Greni, som tar et lite forbehold om prosjektet kan ligge i en samlepott som Statens vegvesen selv kan prioritere ut fra. Det får man ikke svar på før utpå nyåret.

– Det kan ligge i den potten, men der er det så lite penger allerede at jeg frykter prosjektet ikke kommer med denne gangen heller, sier Greni.

Snart starter budsjettforhandlingene i Stortinget, og der lover Greni å minne regjeringspartiene om det gryteferdige gangveiprosjektet i Oppdal.

–  Vi har en lang liste allerede, og vi skal også minne dem på denne gang- og sykkelveien, sier Greni.

Gir seg ikke

– Vi må fortsette å jobbe med denne saken, sier varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg (H) til OPP.

Hun forteller at hun allerede i formiddag vært møte med Ola Arne Aune i Oase-arbeidsfellesskapet i Drivdalen som har jobbet i mange år for å få gang- og sykkelveien på plass.

–  De i Oase skal ha ros for at de står på. I dag snakket vi om hvordan vi skal gå frem videre. Det blir aktuelt å kontakte veimyndigheter og stortingspolitikere, sier Dalseg. Hun mener at det må jobbes for å få presset ned prisrammen som er på 27 millioner kroner for det gryteklare prosjektet.

–  Det er veldig dyrt og tar høyde for at gang- og sykkelveien kan benyttes som omkjøringstrasé, blant annet for tungtransport. Det kan benyttes en enklere standard, noe som gjøres både i Sverige og Finland, sier varaordføreren.

Det må også vurderes andre, midlertidige løsninger for utbygging av fibernettet til Driva, et prosjekt som var planlagt parallelt med veiutbyggingen, påpeker Dalseg.

Driva – Hevle-strekningen har vært drøftet mange ganger i politiske utvalg lokalt, senest i Driftsutvalget sist uke. Det er sendt brev til samferdselsministeren og til sentrale stortingspolitikere, og det har vært gjennomført flere befaringer i området.

Så lang til ingen nytte.

  –  Er du skuffet over at regjeringen ikke prioriterer gangveien?

– Nei, jeg er ikke skuffet. Dette er en sak for Oppdal som vi må jobbe tverrpolitisk med. Jeg er veldig fornøyd med budsjettet som gir en god kommuneøkonomi der vi kan satse på barn, unge og rusforebygging, sier Dalseg.

LES DAGENS LEDER I OPP: Lang vei for kort strekning

Kommentar (1)

  1. Stig Otto Strand For 12 måneder siden

    Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-gre... Vis mer Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-grenda og videre til Driva. Hovednettet kan sikkert og effektivt fremføres på Everkets høyspentstolper frem til Driva skole og boligfelt. Fremføringsmetoden kalles «OPGW» (fiber inne i jordtrådwire som henges opp under faselederne). Fra Driva boligfelt kan en benytte rør videre sør langs gangveg, samt strømnettet frem til området rundt Smegarden & Troll Arkitekter. I neste omgang kan prosjektet utvides til å også omfatte Engan, også her vil den beste fremføringsveg være høyspentnettet, alternativt et samarbeid med Jernbaneverket ifb ny Fiber via Dovrebanen Oslo – Trondheim som trolig skal bygges i løpet av 4 år.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Stig Otto Strand For 12 måneder siden

    Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-gre... Vis mer Utbygging av fibernettet til Driva kan løses ved å fortsette fra Snøvesvegen i sør (fibergrensa mot sør), via Ørstad-grenda og videre til Driva. Hovednettet kan sikkert og effektivt fremføres på Everkets høyspentstolper frem til Driva skole og boligfelt. Fremføringsmetoden kalles «OPGW» (fiber inne i jordtrådwire som henges opp under faselederne). Fra Driva boligfelt kan en benytte rør videre sør langs gangveg, samt strømnettet frem til området rundt Smegarden & Troll Arkitekter. I neste omgang kan prosjektet utvides til å også omfatte Engan, også her vil den beste fremføringsveg være høyspentnettet, alternativt et samarbeid med Jernbaneverket ifb ny Fiber via Dovrebanen Oslo – Trondheim som trolig skal bygges i løpet av 4 år.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert